Pracodawca - Pracownicy samozatrudnieni

Specjaliści pracujący na własny rachunek

Jednoosobowa działalność gospodarcza (eenmanszaak)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (BV)

Warunki pracy specjalistów działających na własny rachunek

Podatki

Wsparcie i porady dla specjalistów pracujących na własny rachunek

Podatki

Od zysków z jednoosobowej działalności gospodarczej będziesz musiał zapłacić podatek dochodowy (inkomstenbelasting). W Holandii obowiązują różne stawki w zależności od tego, w jaki sposób holenderska izba skarbowo-celna (Belastingdienst) zakwalifikuje dochód.

Istnieją trzy kategorie, które w Holandii określa się jako pola - pole 1, pole 2 i pole 3. Zyski pochodzące z jednoosobowej działalności gospodarczej są wykazywane w „Polu 1 - Dochód z tytułu zatrudnienia i posiadania domu” (belastbaar inkomen uit werk en woning).

Jeżeli holenderska izba skarbowo-celna uzna cię za właściciela przedsiębiorstwa i spełnisz wymóg minimalnej ilości godzin pracy, będziesz uprawniony do skorzystania z określonych ulg podatkowych. Ulgi dla przedsiębiorców (ondernemersaftrek) obejmują szereg ulg podatkowych, takich jak ulga dla firm prywatnych (zelfstandigenaftrek) oraz ulga podatkowa dla nowych przedsiębiorstw (startersaftrek). Po odliczeniu tych ulg od dochodu przedsiębiorcy mają prawo do dodatkowej ulgi podatkowej w wysokości 14% w ramach wyłączenia zysków MŚP (mkb-winstvrijstelling).

Polecane

Przygotuj się zanim wyjedziesz. Obejrzyj film
o Polakach
w Holandii.
Więcej

Pracujesz przez agencję zatrudnienia? Co powinieneś wiedzieć?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej