Delegowanie pracowników

Delegowanie pracowników

Obowiązek notyfikacji

Ogólne zasady notyfikacji

Delegowanie pracowników

Ustawa o warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych w Unii Europejskiej (WagwEU) reguluje warunki zatrudnienia, do których uprawnieni są pracownicy europejscy, jeśli przyjeżdżają oni do pracy tymczasowej w Holandii z państw należących do strefy EOG lub ze Szwajcarii. Strefa EOG to Europejski Obszar Gospodarczy, który obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE, Norwegię, Liechtenstein i Islandię.

Zgodnie z WagwEU, oddelegowanie/delegowanie oznacza, że pracownik pracuje dla swojego pracodawcy w innym kraju niż kraj, w którym zazwyczaj wykonuje pracę. Podczas pobytu za granicą należy zachować aktualną umowę o pracę.

WagwEU określa pracownika delegowanego jako pracownika, który czasowo wykonuje pracę w Holandii w ramach międzynarodowego świadczenia usług, na podstawie umowy o pracę, a który zwyczajowo nie pracuje w Holandii. 

Ustawa WagwEU

q-a-down.png

Pracodawcy zagraniczni, osoby samozatrudnione i klienci (usługobiorcy)

q-a-down.png

Holenderskie prawo pracy i warunki układu zbiorowego

q-a-down.png

Obowiązki administracyjne

q-a-down.png

Polecane

Informacja wz. z COVID-19
Więcej

Pracujesz przez agencję zatrudnienia? Co powinieneś wiedzieć?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej