Praca w Holandii

Umowy o pracę

Agencje zatrudnienia

Prawa pracownicze

Szukanie pracy

Ubezpieczenia

Wynagrodzenie

Świadczenia socjalne

Emerytura

W Holandii, podobnie jak w Polsce, po ukończeniu określonego wieku przysługuje prawo do emerytury (AOW). 

Wiek emerytalny w Holandii wynosi w 2018 roku 66 lat.

W najbliższych latach wiek emerytalny będzie jednak podwyższany w następujący sposób:
  • do 67 lat w 2021 roku;
  • do 67 lat i 3 miesięcy w roku 2022;
  • od roku 2022 prawo do emerytury AOW będzie powiązane z prognozą życia.
Chcesz dowiedzieć się, kiedy Tobie będzie przysługiwała emerytura? Wejdź na stronę SVB (Sociale Verzekeringsbank) i wpisz swoją datę urodzenia.

CO MUSZĘ WIEDZIEĆ O EMERYTURZE HOLENDERSKIEJ?

q-a-down.png

Holenderska emerytura składa się z trzech filarów:

  1. emerytury państwowej (AOW) – przysługuje każdej osobie, która legalnie mieszka (jest zameldowana!) w Holandii. Wysokość AOW zależy od liczby lat zamieszkania w Holandii oraz Twojej sytuacji życiowej w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego (tego, czy mieszkasz samodzielnie czy z inną osobą). Każdy rok legalnego pobytu w Holandii (między 17 a 67 rokiem życia) to 2% emerytury AOW. Po np. 10 latach mieszkania w Holandii przysługuje Ci 20% emerytury państwowej, a po 50 latach – 100%. Raz do roku wraz z emeryturą AOW wypłacany jest dodatek urlopowy. Informacje o wysokości AOW znajdziesz tutaj (strona w języku angielskim).

  2. emerytury z funduszu opłacanego przez pracodawcę (StiPP) – jej wysokość zależy od wysokości składek, które opłacał za Ciebie pracodawca oraz liczby przepracowanych przez Ciebie lat. Dlatego zawsze szukaj legalnego zatrudnienia – Twoja emerytura będzie dzięki temu wyższa.

  3. emerytury wynikające z dodatkowego, dobrowolnego ubezpieczenia – możesz zgłosić się do jednego z towarzystw ubezpieczeniowych i wykupić polisę, dzięki której Twoja emerytura będzie wyższa.

Uwaga!
Agencje pracy muszą odprowadzać składki emerytalne pracownika w ramach drugiego filaru (czyli do StiPP) dopiero po przepracowaniu 26 tygodni

Jeśli zmieniasz agencję pracy, przekaż jej informację o tym, że Twoje składki emerytalne były odprowadzane wcześniej do StiPP - nie będziesz wówczas musiał czekać kolejnych 26 tygodni. Przerwa między pracą w kolejnej agencji nie może być jednak dłuższa niż rok - w przeciwnym razie proces naliczania 26 tygodni rozpoczyna się od nowa. Ze StiPP możesz też skontaktować się sam, aby otrzymać potwierdzenie, że Twoje składki były odprowadzane. 

Więcej informacji o emeryturze w ramach StiPP znajdziesz tutaj (strona w j.polskim).

ILE WYNOSI EMERYTURA AOW?

q-a-down.png

Wysokość emerytury AOW w 2019 roku:

Rodzaj emerytury AOWAOW brutto
miesięcznie
 dodatek
 urlopowy
emerytura dla osoby samotnej                         € 1215,81  € 72,44
 emerytura dla osób będących w związku/osób
mieszkających razem (obie uprawione do AOW)   

 € 835,04  € 51,75

Pamiętaj! Podana w tabeli wysokość emerytury AOW dotyczy osób, które mieszkają leganie w Holandii przez 50 lat, czyli mają prawo do 100% emerytury AOW.

W Holandii istnieje możliwość „wykupienia” lat brakujących do uzyskania wyższej emerytury AOW, np. jeżeli mieszkasz w Holandii 10 lat, przysługuje Ci prawo do 20% emerytury AOW. Dzięki opłaceniu dodatkowych składek procent ten może być wyższy. Kwota składek jest naliczana indywidualnie przez Bank Ubezpieczeń Społecznych (SVB).

Więcej informacji znajdziesz tutaj (strona w języku angielskim): http://svb.nl/int/en/vv/nieuw_in_nederland/u_komt_in_nl_wonen_of_werken/index.jsp.

Nie osiągnąłeś jeszcze wieku emerytalnego, ale chcesz dowiedzieć się, w jakiej wysokości będzie Ci ona przysługiwała? Możesz poprosić o oszacowanie wysokości emerytury za pomocą strony SVB używając numeru DigiD. Jeśli nie posiadasz numeru DigiD, użyj formularza aplikacyjnego znajdującego się tutaj. Wydrukuj go i wyślij pocztą do SVB na wskazany w formularzu adres.

JAK UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE EMERYTURY?

q-a-down.png

Kwestią wypłaty emerytury AOW zajmuje się SVB (Sociale Verzekeringsbank). 

Jeśli mieszkasz w Holandii, SVB skontaktuje się z Tobą tuż przed datą, w której osiągniesz wiek emerytalny. Otrzymasz formularz, który po wypełnieniu należy przesłać do SVB. Świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym kończysz 66 lat. Potrzebne dokumenty możesz przesłać za pośrednictwem swojego konta w serwisie SVB. Do utworzenia konta potrzebny będzie numer DigiD.

Jeśli przebywasz poza Holandią musisz pamiętać o tym, aby samodzielnie złożyć wniosek o emeryturę holenderską. Jeśli mieszkasz w kraju należącym do Unii Europejskiej masz wybór: możesz dostarczyć wniosek o emeryturę zagraniczną w kraju, w którym mieszkasz, albo w kraju, w którym byłeś ostatnio ubezpieczony. Radzimy jednak, abyś dostarczył wniosek do właściwego urzędu w swoim kraju zamieszkania, około 6 miesięcy przed osiągnięciem wieku emerytalnego. 

Zatem jeśli mieszkasz w Polsce, o właściwy wniosek uwzględniajacy emeryturę zagraniczną poproś oddział ZUS właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania. Dalej Twój wniosek będzie rozpatrywany przez Oddział I ZUS w Warszawie (Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych), który w porozumieniu z SVB ustali wysokość Twojej emerytury wypłacanej przez oba kraje proporcjonalnie do lat Twojej pracy.

Jeżeli masz wątpliwości związane ze swoją emeryturą państwową, skontaktuj się z SVB:
- formularz w języku polskim.
- formularz w języku angielskim.

Odpowiedź zostanie nadesłana na Twój adres korespondencyjny lub wysłana na Twoje konto w serwisie SVB: https://digid.nl/inloggen (strona w języku holenderskim).

Możesz także skontaktować się z SVB (Amstelveen) telefonicznie: +31 (0) 20 656 52 25.


Polecane

Przygotuj się zanim wyjedziesz. Obejrzyj film
o Polakach
w Holandii.
Więcej

Pracujesz przez agencję zatrudnienia? Co powinieneś wiedzieć?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej