Pracodawca - Pracownicy samozatrudnieni

Specjaliści pracujący na własny rachunek

Jednoosobowa działalność gospodarcza (eenmanszaak)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (BV)

Warunki pracy specjalistów działających na własny rachunek

Podatki

Wsparcie i porady dla specjalistów pracujących na własny rachunek

Struktura i zakładanie BV

Kapitał własny spółki BV dzieli się na udziały stanowiące własność udziałowców. Udziałowcy sprawują również najwyższą władzę, jednak codzienną działalnością spółki kierują dyrektorzy. BV może powoływać radę nadzorczą w celu monitorowania działalności zarządu.

W mniejszych spółkach BV dyrektor jest często jedynym udziałowcem. W takim przypadku jest on wówczas dyrektorem i głównym udziałowcem (DMS), czyli directeur en grootaandeelhouder w języku niderlandzkim.

Zakładając spółkę BV, należy wykonać trzy czynności:

  • Sporządzić akt założycielski statutu w formie aktu notarialnego

  • Wnieść wkład (min. 0,01 € w gotówce lub w naturze)

  • Zarejestrować spółkę w rejestrze handlowym (Handelsregister) - zazwyczaj czynność tę wykonuje notariusz (do czasu zakończenia rejestracji ponosisz osobistą odpowiedzialność)

Polecane

Przygotuj się zanim wyjedziesz. Obejrzyj film
o Polakach
w Holandii.
Więcej

Pracujesz przez agencję zatrudnienia? Co powinieneś wiedzieć?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej