Pracodawca - Pracownicy samozatrudnieni

Specjaliści pracujący na własny rachunek

Jednoosobowa działalność gospodarcza (eenmanszaak)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (BV)

Warunki pracy specjalistów działających na własny rachunek

Podatki

Wsparcie i porady dla specjalistów pracujących na własny rachunek

Odpowiedzialność

Prowadząc spółkę BV teoretycznie nie ponosisz osobistej odpowiedzialności za długi swojej firmy. Jednak banki na ogół wymagają, byś jako dyrektor i główny udziałowiec podpisywał umowy kredytowe również jako osoba prywatna. W takim przypadku ponosisz osobistą odpowiedzialność za spłatę kredytów.

Możesz również zostać pociągnięty do osobistej odpowiedzialności jeżeli:

  • Zawarłeś zbyt ambitne umowy, a wiedziałeś (lub mogłeś zasadnie przewidzieć), że spółka BV nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań.

  • Nie poinformowałeś w odpowiednim terminie holenderskiej izby skarbowo-celnej, że nie jesteś w stanie zapłacić podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.

  • Nie byłeś w stanie płacić podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w wyniku złego zarządzania lub zaniedbań w okresie trzech lat przed zgłoszeniem tego faktu izbie skarbowo-celnej.

  • Ogłoszono upadłość twojej spółki BV z powodu złego zarządzania lub zaniedbań w okresie trzech lat poprzedzających to wydarzenie. Przykładem „złego zarządzania” jest niezłożenie sprawozdań rocznych.

  • Dokonałeś określonych płatności, wiedząc, że może to zagrozić sytuacji finansowej spółki BV.

Twoja odpowiedzialność jako udziałowca ogranicza się do wysokości twojego wkładu w BV.

Polecane

Przygotuj się zanim wyjedziesz. Obejrzyj film
o Polakach
w Holandii.
Więcej

Pracujesz przez agencję zatrudnienia? Co powinieneś wiedzieć?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej