Pracodawca - Pracownicy samozatrudnieni

Specjaliści pracujący na własny rachunek

Jednoosobowa działalność gospodarcza (eenmanszaak)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (BV)

Warunki pracy specjalistów działających na własny rachunek

Podatki

Wsparcie i porady dla specjalistów pracujących na własny rachunek

„Test wypłacalności” - wycofanie kapitału ze spółki BV

Dyrektorzy muszą wykonać „test wypłacalności” (uitkeringstoets), jeżeli planują wycofać kapitał ze spółki BV. Można to zrobić jedynie wówczas, jeżeli BV posiada wystarczającą ilość środków. Pomaga to zabezpieczyć sytuację finansową firmy i zagwarantować, że wierzyciele zostaną spłaceni. Przykładem takiego wycofania kapitału jest wypłata dywidendy udziałowcom BV.

Zarząd BV musi chronić interesy wierzycieli, oceniając, czy spółka BV będzie nadal w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań finansowych przez okres mniej więcej jednego roku od daty wycofania środków. Jeżeli tak, wówczas zarząd musi formalnie zatwierdzić wycofanie. Jeżeli nie, zarząd nie ma prawa kontynuować procedury.

Dyrektorzy, którzy, patrząc z perspektywy czasu, dopuścili do niewłaściwego wycofania środków, mogą zostać pociągnięci do solidarnej odpowiedzialności.

Polecane

Przygotuj się zanim wyjedziesz. Obejrzyj film
o Polakach
w Holandii.
Więcej

Pracujesz przez agencję zatrudnienia? Co powinieneś wiedzieć?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej