Pracodawca - Pracownicy samozatrudnieni

Specjaliści pracujący na własny rachunek

Jednoosobowa działalność gospodarcza (eenmanszaak)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (BV)

Warunki pracy specjalistów działających na własny rachunek

Podatki

Wsparcie i porady dla specjalistów pracujących na własny rachunek

Podatki

Jeżeli posiadasz co najmniej 5% udziałów w firmie, to znaczy, że masz w niej „znaczący udział” (aanmerkelijk belang) i jesteś uznawany za „dyrektora i głównego udziałowca” (directeur-grootaandeelhouder, DGA).

Jako DGA musisz płacić podatek dochodowy (inkomstenbelasting) od swojego wynagrodzenia, a także prawdopodobnie podatek od dywidendy (dividendbelasting). Wypłacanie sobie wynagrodzenia ze spółki BV to stosunkowo kosztowne rozwiązanie. Mniej kosztowna (fiskalnie) jest wypłata dywidendy.

Jednak administracja skarbowo-celna (Belastingdienst) nie pozwoli, by Twoja pensja była zerowa lub bardzo niska. Twoje wynagrodzenie musi być zgodne z poziomem rynkowym, dlatego też Belastingdienst wyznaczył minimalną roczną pensję w wysokości 44 000 euro.

W języku niderlandzkim określa się to mianem gebruikelijkloonregeling lub „zwyczajowym systemem wynagrodzenia” dla dyrektorów i głównych udziałowców.

Twoja spółka będzie musiała również zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych (vennootschapsbelasting, VPB) z tytułu osiągniętych zysków.

Polecane

Przygotuj się zanim wyjedziesz. Obejrzyj film
o Polakach
w Holandii.
Więcej

Pracujesz przez agencję zatrudnienia? Co powinieneś wiedzieć?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej