Pracodawca - Pracownicy samozatrudnieni

Specjaliści pracujący na własny rachunek

Jednoosobowa działalność gospodarcza (eenmanszaak)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (BV)

Warunki pracy specjalistów działających na własny rachunek

Podatki

Wsparcie i porady dla specjalistów pracujących na własny rachunek

Zabezpieczenie społeczne

Z punktu widzenia zabezpieczenia społecznego dyrektor i główny udziałowiec (DGA) jest zwyczajnym pracownikiem spółki BV, z wyjątkiem następujących przypadków:

  • Posiadasz 50% lub więcej głosów na walnym zgromadzeniu wspólników (AGM) (włączając w to głosy twojego współmałżonka).

  • Ty i członkowie twojej najbliższej rodziny posiadają dwie trzecie lub więcej udziałów.

  • Nie możesz zostać usunięty ze stanowiska wbrew swojej woli.

W takim przypadku nie ma obowiązku płatności składek na ubezpieczenia pracownicze, ale można te składki płacić w ramach ubezpieczenia dobrowolnego.

Zapoznaj się także z informacjami dotyczącymi jednoosobowej działalności gospodarczej.

Polecane

Przygotuj się zanim wyjedziesz. Obejrzyj film
o Polakach
w Holandii.
Więcej

Pracujesz przez agencję zatrudnienia? Co powinieneś wiedzieć?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej