Pracodawca - Pracownicy samozatrudnieni

Specjaliści pracujący na własny rachunek

Jednoosobowa działalność gospodarcza (eenmanszaak)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (BV)

Warunki pracy specjalistów działających na własny rachunek

Podatki

Wsparcie i porady dla specjalistów pracujących na własny rachunek

Warunki pracy specjalistów działających na własny rachunek

Specjaliści pracujący na własny rachunek muszą przestrzegać większości przepisów ustawy o warunkach pracy (Arbowet) oraz rozporządzenia w sprawie warunków pracy (Arboregeling).

Poniższe informacje pochodzą z Holenderskiej Agencji ds. Przedsiębiorczości

Jeżeli pracujesz w Holandii jako osoba działająca na własny rachunek (zzp'er) lub jako freelancer, musisz przestrzegać większości zasad zawartych w ustawie o warunkach pracy (Arbowet) oraz rozporządzeniach w sprawie warunków pracy. Musisz przestrzegać wszystkich zasad dotyczących poważnego ryzyka zawodowego i zagrożeń dla osób trzecich. Istnieją zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obejmujące zarówno Ciebie, jak i osoby, z którymi pracujesz, w zakresie:

W wielu sytuacjach obowiązują dodatkowe przepisy dotyczące osób prowadzących działalność na własny rachunek, w tym zasady regulujące stosowanie środków ochrony roślin lub produktów biobójczych bądź też pracę w branży budowlanej. Jeżeli chcesz wiedzieć, jakie środki możesz podjąć, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, skontaktuj się ze swoją organizacją branżową. Organizacja ta może poinformować cię o dokładnych regulacjach dotyczących warunków pracy w danej branży.

Polecane

Przygotuj się zanim wyjedziesz. Obejrzyj film
o Polakach
w Holandii.
Więcej

Pracujesz przez agencję zatrudnienia? Co powinieneś wiedzieć?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej