Pytania dotyczące osób samozatrudnionych

Pytania dotyczące internetowego portalu notyfikacyjnego

Pytania dotyczące wyjątków od obowiązku notyfikacji

Pytania dotyczące sektora transportu

Pytania dotyczące osób samozatrudnionych

Pytania dotyczące pracowników delegowanych posiadających obywatelstwo spoza strefy EOG
i Szwajcarii

Pytania dla pracowników delegowanych

Pytania dotyczące osób samozatrudnionych

Obowiązek notyfikacji dotyczy wyłącznie osób samozatrudnionych, pracujących w określonych sektorach.

Obowiązek notyfikacji obejmuje następujące sektory lub podsektory. Są one przedstawione według następującej klasyfikacji w Standaard Bedrijfsindeling (SBI). Aby określić, w którym sektorze pracują osoby samozatrudnione, należy odnieść się do działalności, którą wykonują w Holandii, oraz do powyższych kryteriów. Sektory są dostępne na stronie internetowej Niderlandzkiej Izby Handlowej.

A Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo, dział i klasa:
 •  01 Rolnictwo i powiązana działalność usługowa;
 •  03.12 Rybołówstwo w wodach śródlądowych.

C Przetwórstwo przemysłowe, działy i klasy:
 • 10.1 Ubojnie i przetwarzanie mięsa;
 • 10.2 Przetwarzanie ryb;
 • 10.3 Przetwarzanie ziemniaków, warzyw i owoców;
 • 23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych
 • 24 Produkcja metali podstawowych;
 • 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń;
 • 27 Produkcja urządzeń elektrycznych;
 • 28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 30 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego;
 • 33 Naprawa i instalowanie maszyn i urządzeń.

F Budownictwo


H Transport i gospodarka magazynowa, grupa:
 • 49.4 Transport drogowy towarów, chyba że praca tymczasowa polega wyłącznie na przewozie towarów przez terytorium Holandii, bez załadunku lub rozładunku.

I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi


N Wynajem i dzierżawa aktywów materialnych oraz pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, grupy:
 • 81.2 Sprzątanie obiektów;
 • 81.3 Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, grupy:
 • 86.1 Szpitale, w tym szpitale psychiatryczne i ośrodki leczenia uzależnień;
 • 87.1 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską;
 • 87.2 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • 87.3 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
 • 87.9 Pomoc społeczna z opieką nad dziećmi i innymi osobami (z wyłączeniem osób starszych i niepełnosprawnych);
 • 88.1 Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
 • 88.9 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania (z wyłączeniem osób starszych i niepełnosprawnych).

Jestem (międzynarodowym) kierowcą ciężarówki prowadzącym własną działalność gospodarczą. Czy również muszę dokonać notyfikacji?

q-a-down.png

Polecane

Informacja wz. z COVID-19
Więcej

Pracujesz przez agencję zatrudnienia? Co powinieneś wiedzieć?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej