Pracodawca - Obowiązki pracodawców

System ubezpieczeń społecznych (zabezpieczenie społeczne)

Płaca minimalna

Ubezpieczenie społeczne w związku ze stałym zatrudnieniem w Holandii

Jeżeli ty lub twój pracownik podejmujecie stałe zatrudnienie w Holandii, to przestajecie być objęci systemem zabezpieczenia społecznego kraju macierzystego. W takim przypadku płacicie składki na ubezpieczenie społeczne w Holandii. Odmienne zasady i regulacje obowiązują, jeżeli ty lub twój pracownik pracujecie w więcej niż jednym państwie członkowskim UE (link: https://business.gov.nl/regulation/social-security-different-eu-member-states/). Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Holenderskim Bankiem Ubezpieczeń Społecznych (Sociale Verzekeringsbank, SVB) lub zakładem ubezpieczeń społecznych w kraju macierzystym.

Ubezpieczenie społeczne jest obowiązkowe dla wszystkich osób, które pracują lub mieszkają na stałe w Holandii.
W przypadku specjalistów pracujących na własny rachunek składki na ubezpieczenia stanowią część ich podatku dochodowego (!) Więcej informacji: https://business.gov.nl/regulation/employee-insurance-schemes-national-insurance/

Polecane

Przygotuj się zanim wyjedziesz. Obejrzyj film
o Polakach
w Holandii.
Więcej

Pracujesz przez agencję zatrudnienia? Co powinieneś wiedzieć?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej