Pracodawca - Obowiązki pracodawców

System ubezpieczeń społecznych (zabezpieczenie społeczne)

Płaca minimalna

Zakaz rozliczania lub potrącania kwot z płacy minimalnej

Pracodawcy nie mogą potrącać ani zatrzymywać z wynagrodzenia minimalnego żadnych kwot z tytułu kosztów takich jak wyżywienie, zakwaterowanie, składki ubezpieczeniowe lub mandaty. Pracownicy muszą pokrywać te koszty samodzielnie. Jeżeli jednak pracownik zarabia więcej niż wynosi płaca minimalna, możesz dokonywać tych potrąceń z nadwyżki ponad wynagrodzenie minimalne pod warunkiem uzyskania pisemnego upoważnienia pracownika. Inne koszty mogą być rozliczane lub potrącane wyłącznie jeżeli jest to prawnie dozwolone, na przykład w przypadku podatków oraz składek na ubezpieczenie emerytalne. We wszystkich przypadkach pracownik musi otrzymywać co najmniej wynagrodzenie minimalne.

Polecane

Przygotuj się zanim wyjedziesz. Obejrzyj film
o Polakach
w Holandii.
Więcej

Pracujesz przez agencję zatrudnienia? Co powinieneś wiedzieć?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej