Pracodawca - Obowiązki pracodawców

System ubezpieczeń społecznych (zabezpieczenie społeczne)

Płaca minimalna

Konsekwencje zaniżania wynagrodzeń

W przypadku nieprzestrzegania ustawy o wynagrodzeniu minimalnym i dodatku urlopowym (WML) Inspekcja SZW może podjąć decyzję o nałożeniu grzywny oraz innych sankcjach, takich jak grzywny za:

  • niezdolność do wykazania sumy wypłaconych wynagrodzeń i dodatków urlopowych, a także całkowitej liczby przepracowanych godzin

  • wypłacenie wynagrodzenia niższego od płacy minimalnej, wypłacenie wynagrodzenia w gotówce lub niedostarczenie pracownikowi prawidłowego paska wypłaty

  • brak wypłaty dodatku urlopowego w odpowiedniej wysokości.

Inspekcja może nałożyć karę za nieprzestrzeganie przepisów jeżeli nie uregulujesz należnych kwot w ciągu 4 tygodni od terminu płatności.

Jeżeli pracodawca naruszy zasady dotyczące wynagrodzenia minimalnego 2 lub 3 razy w ciągu 5 lat, nałożona grzywna będzie 2 lub 3 razy wyższa. Być może będziesz również musiał zawiesić swoją działalność w części lub całości na pewien czas. Uwaga: w zależności od wagi wykroczenia okres ten może wynieść 10 lat.

Polecane

Przygotuj się zanim wyjedziesz. Obejrzyj film
o Polakach
w Holandii.
Więcej

Pracujesz przez agencję zatrudnienia? Co powinieneś wiedzieć?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej