Pytania dotyczące internetowego portalu notyfikacyjnego

Pytania dotyczące internetowego portalu notyfikacyjnego

Pytania dotyczące wyjątków od obowiązku notyfikacji

Pytania dotyczące sektora transportu

Pytania dotyczące osób samozatrudnionych

Pytania dotyczące pracowników delegowanych posiadających obywatelstwo spoza strefy EOG
i Szwajcarii

Pytania dla pracowników delegowanych

Pytania dotyczące internetowego portalu notyfikacyjnego

Czy trzeba ponownie wypełniać wszystkie dane, aby dokonać nowego zgłoszenia?

q-a-down.png

Kto może być osobą do kontaktu i jaka jest jej rola?

q-a-down.png

Czy można zaktualizować zgłoszenie, jeśli nastąpiły zmiany?

q-a-down.png

Polecane

Informacja wz. z COVID-19
Więcej

Pracujesz przez agencję zatrudnienia? Co powinieneś wiedzieć?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej