Praca w Holandii

Umowy o pracę

Agencje zatrudnienia

Prawa pracownicze

Szukanie pracy

Ubezpieczenia

Wynagrodzenie

Świadczenia socjalne

Praca przez holenderską agencję pracy

W Holandii praca przez agencję zatrudnienia jest czymś zupełnie naturalnym. Zatrudnionych w ten sposób jest nie tylko większość imigrantów, ale także bardzo wielu Holendrów. W Polsce ta forma zatrudnienia jest mniej popularna. Warto poznać różnice między holenderskimi i polskimi agencjami pracy.

Umowy zawierane z holenderskimi agencjami pracy przechodzą przez tzw. fazy. W każdej kolejnej fazie zwiększają się Twoje prawa jako pracownika. Więcej o fazach przeczytasz poniżej.

W Holandii znaczna część agencji pracy musi przestrzegać tzw. CAO. CAO określa m.in. wysokość wynagrodzenia pracownika, liczbę dni wolnych, które mu przysługują, itp. Każda branża może mieć własne CAO, dlatego zawsze pytaj pracodawcę, które z nich jest dla Ciebie wiążące. Więcej o CAO dowiesz się tutaj

Miej pewność, że Twój pracodawca jest wiarygodny. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

PRACA W FAZACH

q-a-down.png

W przypadku zatrudnienia przez holenderską agencję pracy, umowy przechodzą przez tzw. fazy: A, B i C (lub 1, 2 i 3). Przejście z jednej fazy do drugiej zalezy od czasu zatrudnienia w danej agencji. Każda kolejna faza wiąże się z większymi prawami pracownika.

 • Faza A: to pierwsza umowa, którą zawierasz z agencją - trwa 78 tygodni od dnia zatrudnienia w przypadku CAO ABU i 26 tygodni w przypadku CAO NBBU. Jeżeli w trakcie trwania tej fazy przerwa między dwoma umowami z agencją pracy wyniesie więcej niż 6 miesięcy, naliczanie okresu pracy rozpoczyna się od nowa. Co więcej, liczą się tylko przepracowane tygodnie. W fazie A otrzymasz pieniądze tylko za faktycznie przepracowane godziny. Jeśli agencja nie będzie miała dla Ciebie pracy, nie dostaniesz żadnego wynagrodzenia. W fazie A można zwolnić się w każdej chwili, ale także zostać zwolnionym (bez żadnego powodu). W tej fazie trudno jest uzyskać zwolnienie chorobowe: jeżeli zachorujesz, agencja ma prawo zakończyć z Tobą współpracę.

  WAŻNE: Odprowadzanie składek emerytalnych do funduszu opłacanego przez pracodawcę (StiPP) zaczyna się dopiero od 26 tygodnia pracy. Więcej o składkach emerytalnych przeczytasz tutaj.

 • FAZA B: po 78 tygodniach w tej samej agencji pracy umowa automatycznie przechodzi w fazę B. W tej fazie otrzymujesz umowę o pracę na czas określony (potocznie: tijdelijke arbeidsovereenkomst / tijdelijk contract; oficjalnie: arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd). Umowa zawiera liczbę godzin, za które przysługuje Ci wynagrodzenie. Nawet jeśli ich nie przepracujesz i tak otrzymasz za nie zapłatę, np. za dni wolne, za chorobowe, etc. Faza B trwa maksymalnie 4 lata lub jest równa sześciu umowom na czas określony (w tej sytuacji siódma umowa musi być już podpisana w fazie C).

 • FAZA C: po zakończeniu fazy B, otrzymuje się umowę na czas nieokreślony (potocznie: vaste arbeidsovereenkomst / vast cotract; oficjalnie: arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd). Umowę można wóczas zakończyć tylko zgodnie z okresem wypowiedzenia zawartego w umowie. W trakcie fazy C przysługuje urlop oraz zwolnienie chorobowe.

  W przypadku umów w fazie B i C pracodawca musi uzyskać zgodę UW na zakończenie umowy przed czasem. UWV przesyła wówczas do pracownika pismo z informają o tym, że pracodawca złożył taki wniosek.

CO POWINNA ZAWIERAĆ UMOWA Z HOLENDERSKĄ AGENCJĄ PRACY TYMCZASOWEJ?

q-a-down.png

Zawsze upewnij się, że w umowie znajdują się:

 • dokładne dane pracodawcy,
 • rodzaj i miejsce wykonywania pracy,
 • data rozpoczęcia i zakończenia umowy,
 • wymiar godzin pracy,
 • wysokość wynagrodzenia oraz termin i sposób jego wypłaty,
 • liczba przysługujących dni urlopu i termin nabycia prawa do pierwszego urlopu,
 • wyraźne określenie, czy pracownik jest opłacany i w jakiej wysokości za czas pozostawania w gotowości do podjęcia pracy,
 • konsekwencje wcześniejszego rozwiązania umowy dla obu stron, 
 • informację o obowiązującym w danym przypadku CAO.

Więcej o tym, co powinna zawierać umowa przeczytasz tutaj.

Pamiętaj! Agencje pracy tymczasowej w Holandii nie pobierają opłat od pracownika za znalezienie holenderskiego pracodawcy.

AGENCJA ZAPEWNIA MI ZAKWATEROWANIE. NA CO POWINIENEM ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

q-a-down.png

Jeśli zdecydowałeś się na wynajem mieszkania / pokoju za pośrednictwem agencji, bardzo uważnie przeczytaj zasady najmu. Niektóre zapisy mogą być umieszczone w aneksach - przeczytaj  wszystkie dokumenty. Negocjuj warunki umowy, jeśli wydają Ci się niekorzystne!

Niektóre agencje oferują zakwaterowanie w domkach campingowych, bungalowach, itp. Często panują tam nie najlepsze warunki.

Jeżeli wejdziesz w konflikt z agencją, z dnia na dzień możesz stracić i pracę i mieszkanie. Zastanów się, czy nie warto szukać mieszkania samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami. Dowiedz się, jakie są koszty wynajmu w Holandii.

Ważne!
Twoim obowiązkiem jest zarejestrowanie się w gminie, nawet jeśli przyjeżdżasz do Holandii tylko na kilka miesięcy. Aby się zarejestrować, potrzebny jest konkretny adres zamieszkania. Zapytaj agencję, czy zakwaterowanie, które Ci proponuje, umożliwia zarejestrowanie pobytu w miejscowym urzędzie.

Więcej o rejestracji przeczytasz tutaj.

Polecane

Przygotuj się zanim wyjedziesz. Obejrzyj film
o Polakach
w Holandii.
Więcej

Pracujesz przez agencję zatrudnienia? Co powinieneś wiedzieć?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej