Praca w Holandii

Umowy o pracę

Agencje zatrudnienia

Prawa pracownicze

Szukanie pracy

Ubezpieczenia

Wynagrodzenie

Świadczenia socjalne

Zatrudnienie przez agencję

Istnieją różnice między usługami świadczonymi przez agencje: pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej.

Pośrednictwo pracy  to kojarzenie, łączenie pracodawcy z pracownikiem. Dlatego, gdy agencja doprowadzi do zawarcia umowy między Tobą – pracownikiem a pracodawcą zagranicznym,
rola agencji i jej kontakt z Tobą kończy się w tym momencie. Oznacza to, że pracodawca zagraniczny jest Twoim jedynym pracodawcą odpowiedzialnym za wypłatę Twojego wynagrodzenia, opłacanie składek czy zaliczek na podatek dochodowy. Kontaktując się zatem z agencją świadczącą usługę pośrednictwa pracy, podpiszesz dwie umowy: najpierw umowę z agencją, a potem z pracodawcą zagranicznym. W chwili podpisania umowy z pracodawcą zagranicznym, umowa z agencją
przestaje Cię obowiązywać.

Praca tymczasowa  to sytuacja, w której agencja zatrudni Cię jako SWOJEGO pracownika i skieruje Cię do wykonywania pracy na rzecz tzw. pracodawcy-użytkownika. Przez okres trwania umowy możesz pracować dla jednego pracodawcy, ale także dla kilku czy kilkunastu. To agencja decyduje, gdzie i na jak długo zostaniesz oddelegowany do pracy. Kontaktując się z agencją świadczącą usługę pracy tymczasowej podpisujesz jedną umowę, czyli umowę z agencją. To agencja jest w tym przypadku Twoim pracodawcą, który wypłaca Ci wynagrodzenie, opłaca składki czy zaliczki
na podatek dochodowy.

Pamiętaj!  Agencje zatrudnienia działające w Polsce świadczą obie te usługi.
Upewnij się, na jakich warunkach współpracujesz z agencją.

Trzeci przypadek występuje coraz częściej: Jeżeli polska agencja pośrednictwa „połączyła” Cię
z holenderską agencją pracy tymczasowej w Holandii, będziesz musiał podpisać dwie umowy. Pierwszą, w Polsce – o skierowanie do pracy (do Holandii) i drugą, w Holandii - umowę o pracę
(już w Holandii). Twoim pracodawcą jest w tej sytuacji holenderska agencja pracy tymczasowej,
nie agencja pośrednictwa znajdująca się w Polsce! Oznacza to, że po skierowaniu Cię do pracy
do agencji holenderskiej, z polską agencją tracisz kontakt. Twoim pracodawcą staje się wówczas holenderska agencja pracy tymczasowej, która będzie Cię delegować do pracy do różnych pracodawców-użytkowników.

WAŻNE:  W takiej sytuacji dowiedz się jak najwięcej o pracodawcy przed wyjazdem do Holandii. Poproś o wzór umowy, którą będziesz musiał podpisać w Holandii.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Pamiętaj!  Im dłużej pracownik pracuje za pośrednictwem danej agencji pracy tymczasowej,
tym więcej nabywa praw (związanych z fazami umów). Więcej o fazach umów dowiesz się tutaj: http://www.wholandii.pl/main/article/12/647/180

JESTEM ZAMELDOWANY W POLSCE – JAK ROZLICZYĆ ZAROBKI Z HOLANDII?

q-a-down.png

Jeśli jesteś zameldowany w Polsce, swoje zarobki (uzyskiwane w Polsce i w Holandii) musisz rozliczyć w Polsce, zgodnie z polskimi zasadami prawa. Zaś w Holandii rozliczasz się z zarobków uzyskanych w Holandii.
Więcej informacji o podatkach znajdziesz tutaj.

q-a-down.png

Polecane

kadr2ok.jpg

Przygotuj się zanim wyjedziesz. Obejrzyj film
o Polakach
w Holandii.
Więcej

money_polecane.jpg

Poznaj średnie zarobki w Holandii.
Więcej

workers1.jpg

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej