Praca w Holandii

Umowy o pracę

Agencje zatrudnienia

Prawa pracownicze

Szukanie pracy

Ubezpieczenia

Wynagrodzenie

Świadczenia socjalne

Zatrudnienie bezpośrednie
a zatrudnienie przez agencję

Istnieją różnice między usługami świadczonymi przez agencje: pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej.

Pośrednictwo pracy  to kojarzenie, łączenie pracodawcy z pracownikiem. Dlatego, gdy agencja doprowadzi do zawarcia umowy między Tobą – pracownikiem a pracodawcą zagranicznym,
rola agencji i jej kontakt z Tobą kończy się w tym momencie. Oznacza to, że pracodawca zagraniczny jest Twoim jedynym pracodawcą odpowiedzialnym za wypłatę Twojego wynagrodzenia, opłacanie składek czy zaliczek na podatek dochodowy. Kontaktując się zatem z agencją świadczącą usługę pośrednictwa pracy, podpiszesz dwie umowy: najpierw umowę z agencją, a potem z pracodawcą zagranicznym. W chwili podpisania umowy z pracodawcą zagranicznym, umowa z agencją
przestaje Cię obowiązywać.

Praca tymczasowa  to sytuacja, w której agencja zatrudni Cię jako SWOJEGO pracownika i skieruje Cię do wykonywania pracy na rzecz tzw. pracodawcy-użytkownika. Przez okres trwania umowy możesz pracować dla jednego pracodawcy, ale także dla kilku czy kilkunastu. To agencja decyduje, gdzie i na jak długo zostaniesz oddelegowany do pracy. Kontaktując się z agencją świadczącą usługę pracy tymczasowej podpisujesz jedną umowę, czyli umowę z agencją. To agencja jest w tym przypadku Twoim pracodawcą, który wypłaca Ci wynagrodzenie, opłaca składki czy zaliczki
na podatek dochodowy.

Pamiętaj!  Agencje zatrudnienia działające w Polsce świadczą obie te usługi.
Upewnij się, na jakich warunkach współpracujesz z agencją.

Trzeci przypadek występuje coraz częściej: Jeżeli polska agencja pośrednictwa „połączyła” Cię
z holenderską agencją pracy tymczasowej w Holandii, będziesz musiał podpisać dwie umowy. Pierwszą, w Polsce – o skierowanie do pracy (do Holandii) i drugą, w Holandii - umowę o pracę
(już w Holandii). Twoim pracodawcą jest w tej sytuacji holenderska agencja pracy tymczasowej,
nie agencja pośrednictwa znajdująca się w Polsce! Oznacza to, że po skierowaniu Cię do pracy
do agencji holenderskiej, z polską agencją tracisz kontakt. Twoim pracodawcą staje się wówczas holenderska agencja pracy tymczasowej, która będzie Cię delegować do pracy do różnych pracodawców-użytkowników.

WAŻNE:  W takiej sytuacji dowiedz się jak najwięcej o pracodawcy przed wyjazdem do Holandii. Poproś o wzór umowy, którą będziesz musiał podpisać w Holandii.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Pamiętaj!  Im dłużej pracownik pracuje za pośrednictwem danej agencji pracy tymczasowej,
tym więcej nabywa praw (związanych z fazami umów). Więcej o fazach umów dowiesz się tutaj: http://www.wholandii.pl/main/article/12/647/180

JAK WYGLĄDA ZATRUDNIENIE PRZEZ HOLENDERSKĄ AGENCJĘ PRACY?

q-a-down.png

W przypadku zatrudnienia przez holenderską agencję pracy, umowy przechodzą przez tzw. fazy: A, B i C. Przejście z jednej fazy do drugiej zależy od czasu zatrudnienia w danej agencji. Każda kolejna faza wiąże się z większymi prawami pracownika.

  • Faza A: to pierwsza umowa, którą zawierasz z agencją - trwa 78 tygodni od dnia zatrudnienia. Jeżeli w trakcie trwania tej fazy zmienisz agencję pracy, naliczanie okresu pracy (czyli 78 tygodni) rozpoczyna się od nowa. Możesz jednak pracować dla różnych zleceniodawców. W fazie A otrzymasz pieniądze tylko za faktycznie przepracowane godziny. Jeśli agencja nie będzie miała dla Ciebie pracy, nie dostaniesz żadnego wynagrodzenia. W fazie A można zwolnić się w każdej chwili, ale także zostać zwolnionym (bez żadnego powodu). W tej fazie trudno jest uzyskać zwolnienie chorobowe – jeżeli zachorujesz, agencja ma prawo zakończyć z Tobą współpracę.
    WAŻNE: Odprowadzanie składek emerytalnych do StiPP zaczyna się dopiero od 26 tygodnia pracy. Więcej o składkach emerytalnych przeczytasz tutaj: link do działu 5.8

  • Faza B: po 78 tygodniach w tej samej agencji pracy, umowa automatycznie przechodzi w fazę B. W tej fazie otrzymujesz umowę o pracę na czas określony (potocznie: tijdelijke arbeidsovereenkomst / tijdelijk contract; oficjalnie: arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd). Umowa zawiera liczbę godzin, za które przysługuje Ci wynagrodzenie. Nawet jeśli ich nie przepracujesz i tak otrzymasz za nie zapłatę, np. za dni wolne, chorobowe, etc. Faza B trwa maksymalnie cztery lata lub jest równa 6 umowom na czas określony (w tej sytuacji siódma umowa musi być już podpisana w fazie C).

  • Faza C: po zakończeniu fazy B, otrzymuje się umowę na czas nieokreślony (potocznie: vaste arbeidsovereenkomst / vast contract; oficjalnie: arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd) – umowę można wówczas zakończyć tylko zgodnie z okresem wypowiedzenia zawartego w umowie. W trakcie fazy C przysługuje urlop oraz zwolnienia chorobowe.

W przypadku umów w fazie B i C, pracodawca musi uzyskać zgodę UWV na zakończenie umowy przed czasem. UWV przesyła wówczas do pracownika pismo z informacją o tym, że pracodawca złożył taki wniosek.

JESTEM ZAMELDOWANY W POLSCE – JAK ROZLICZYĆ ZAROBKI Z HOLANDII?

q-a-down.png

Jeśli jesteś zameldowany w Polsce, swoje zarobki (uzyskiwane w Polsce i w Holandii) musisz rozliczyć w Polsce, zgodnie z polskimi zasadami prawa. Zaś w Holandii rozliczasz się z zarobków uzyskanych w Holandii.
Więcej informacji o podatkach znajdziesz tutaj.

Polecane

kadr2ok.jpg

Przygotuj się zanim wyjedziesz. Obejrzyj film
o Polakach
w Holandii.
Więcej

money_polecane.jpg

Poznaj średnie zarobki w Holandii.
Więcej

workers1.jpg

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej