Praca w Holandii

Umowy o pracę

Agencje zatrudnienia

Prawa pracownicze

Szukanie pracy

Ubezpieczenia

Wynagrodzenie

Świadczenia socjalne

Dyskryminacja w miejscu pracy

Holandia to kraj o wysokim poziomie tolerancji i akceptacji. Dyskryminacja jest w tym kraju przestępstwem, a jej ofiary mogą liczyć na wsparcie. Jeżeli więc Ty sam lub ktoś w Twoim otoczeniu zetknął się z podobną sytuacją, działaj!

CZYM JEST DYSKRYMINACJA?

q-a-down.png

Dyskryminacja to nierówne traktowanie ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną czy rodzaj zatrudnienia (stały lub tymczasowy). Ofiara dyskryminacji traktowana jest gorzej, niż traktowana byłaby inna osoba w porównywalnej sytuacji.
Prawo do równego traktowania należy do podstawowych praw każdego człowieka i musi być bezwzględnie przestrzegane. Gwarantują Ci to m.in.:
 • Pierwszy artykuł holenderskiej konstytucji znajduje się tutaj (strona w języku angielskim).
 • Ustawa o równym traktowaniu znajduje się tutaj (strona w języku angielskim).
 • Ustawa o równym traktowaniu w miejscu pracy znajduje się tutaj (strona w języku angielskim).
 • Ustawa o równym traktowaniu kobiet i mężczyzn znajduje się tutaj (strona w języku angielskim).
 • Objawami dyskryminacji mogą być, np. naruszanie wolności lub godności człowieka, obrażanie, utrudnianie rozwoju, niekorzystne formułowanie warunków współpracy, pracy oraz wynagrodzenia lub bezpodstawne rozwiązanie stosunku pracy.
Pamiętaj! Nikt nie może Ci odmówić równego i godnego traktowania! Zawsze zgłaszaj przypadki dyskryminacji!

GDZIE MOGĘ UZYSKAĆ POMOC?

q-a-down.png

Jesteś ofiarą dyskryminacji i szukasz pomocy? A może nie jesteś pewien, czy sposób w jaki jesteś traktowany to już dyskryminacja? Oto, co możesz zrobić:
 • w pierwszej kolejności porozmawiaj ze swoim pracodawcą, to on jest odpowiedzialny za podjęcie działań;
 • porozmawiać z rodziną, przyjaciółmi lub samym pracodawcą o problemie;
 • skontaktować się z jedną z organizacji pozarządowych. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj;
 • powiadomić Holenderski Instytut Praw Człowieka (strona dostępna w języku angielskim): http://www.mensenrechten.nl/mission-and-ambition;
 • zgłosić przypadek dyskryminacji w miejscu zatrudnienia do inspekcji pracy tutaj;
 • dokonać (nawet anonimowego) zgłoszenia na policję – tel. 0800 7000;
 • skorzystać z bezpłatnej aplikacji („Discriminatie melden”) do zgłaszania przypadków dyskryminacji: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.antidiscrimination.activity.

Nie jesteś pewien, czy określone zachowanie to objaw nierównego traktowania? Możesz skontaktować się z infolinią dla ofiar dyskryminacji (kontakt w języku holenderskim i angielskim): tel. 0900 235 4354 lub zapoznać się ze stroną (dostępną w języku holenderskim): http://discriminatie.nl/#/home.

Więcej informacji znajdziesz na stronie (dostępna w języku holenderskim): https://www.government.nl/topics/discrimination/contents/reporting-discrimination.

Polecane

Przygotuj się zanim wyjedziesz. Obejrzyj film
o Polakach
w Holandii.
Więcej

Pracujesz przez agencję zatrudnienia? Co powinieneś wiedzieć?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej