Praca w Holandii

Umowy o pracę

Agencje zatrudnienia

Prawa pracownicze

Szukanie pracy

Ubezpieczenia

Wynagrodzenie

Świadczenia socjalne

Handel ludźmi


Handel ludźmi to przestępstwo, które polega na wykorzystaniu człowieka np. w celu świadczenia usług seksualnych, popełniania przestępstw, ale także na wykorzystaniu w pracy.

CZYM JEST HANDEL LUDŹMI?

q-a-down.png

Handlem ludźmi jest:

METODY 
 
 • werbowanie;
 • transport;
 • dostarczanie;
 • przekazywanie;
 • przechowywanie;
 • przyjmowanie osoby.
 ŚRODKI  przy użyciu
 • przemocy lub groźby;
 • uprowadzenia;
 • podstępu;
 • wprowadzenia w błąd;
 • nadużycia władzy;
 • przekupstwa.
 CEL w celu wykorzystania
(nawet za jej / jego zgodą), np.:  
 • w prostytucji, pornografii
  lub innych formach seksualnego wykorzystania;
 • w pracy;
 • w żebractwie;
 • w niewolnictwie;
 • w celu popełniania przestępstw;
  np. kradzieży lub handlu narkotykami;
 • w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów, itp.


O handlu ludźmi świadczy splot sygnałów i różnych czynników.

Możesz być ofiarą handlu ludźmi jako wyzysku w miejscu pracy jeśli np.:

 • nie otrzymujesz swojego wynagrodzenia;
 • pracujesz w wymiarze godzin znacznie przewyższającym dopuszczalne normy;
 • nie możesz posługiwać się własnym dowodem osobistym / paszportem;
 • masz ograniczoną swobodę przemieszczania się;
 • doświadczasz przemocy lub szantażu w miejscu pracy;
 • zaoferowano Ci bardzo złe warunki mieszkaniowe;
 • ktoś zakazuje ci kontaktu z bliskimi, z lekarzem w przypadku choroby itp.

Problem handlu ludźmi dotyka większość krajów świata i występuje także w Holandii.
Nie bój się interweniować
w takiej sytuacji – jest wiele organizacji, które mogą Ci pomóc. Pamiętaj, że handel ludźmi to przestępstwo – w Holandii grozi za nie nawet 18 lat pozbawienia wolności. Handel ludźmi to przestępstwo, które może być popełnione również
za zgodą ofiary, która nie ma innego wyboru niż poddać się wyzyskowi.


Użyteczne linki:
https://www.government.nl/topics/human-trafficking/contents/combating-human-trafficking
https://www.government.nl/topics/human-trafficking

GDZIE MOGĘ UZYSKAĆ POMOC?

q-a-down.png

Jeżeli jesteś ofiarą handlu ludźmi/wyzysku, działaj! Prawo jest po Twojej stronie, a w Holandii i w Polsce działa wiele instytucji, które mogą Ci pomóc.
Gdzie możesz się zgłosić:

 • FairWork
Pozarządowa organizacja wspierająca osoby będące ofiarami wyzysku w pracy lub handlu ludźmi.
Kontakt (w jęz. polskim): tel. 06 45 97 15 58, 020 76 00 809, polska@fairwork.nu, www.fairwork.nu
 • Fundacja La Strada
Fundacja przeciwko handlowi ludźmi i niewolnictwu. Fundacja udziela porad prawnych, organizuje pomoc dla ofiar handlu ludźmi, zapewnia wsparcie medyczne i psychologiczne, organizuje pomoc tłumacza.
Zadzwoń: 22 628 99 99 (telefon zaufania).
Strona fundacji: http://www.strada.org.pl.

Fundacja prowadzi również Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla polskich
i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi (KCIK) – zadanie publiczne zlecane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP w drodze otwartego konkursu.
W roku 2016 zadanie to La Strada prowadzi wspólnie ze Stowarzyszeniem Po MOC
dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej.
Dowiedz się więcej na stronie: www.kcik.pl;
Zadzwoń: 22 628 01 20 (kontakt w j.polskim);
e-mail: info@kcik.pl 
 • Policja holenderska
Policja jest odpowiedzialna za wykrywanie przestępstw (także handlu ludźmi).
Posiada specjalne zespoły zajmujące się zwalczaniem handlu ludźmi.
Kontakt: tel. 112 lub 09 00 88 44 (w jęz. holenderskim and angielskim)
www.politie.nl (strona w jęz. holenderskim)
 • Holenderska Inspekcja Pracy (Inspectie SZW)
Inspekcja prowadzi sprawy dotyczące pracy przymusowej oraz handlu ludźmi do pracy przymusowej.
Kontakt w Holandii: 0800-5151, jeśli dzwonisz z zagranicy: +31 7-333-5678.
Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.inspectorateszw.nl/topics/human-trafficking---labour-exploitation

 • Informacje i wsparcie możesz uzyskać także w innych organizacjach pozarządowych. Ich dane kontaktowe znajdziesz tutaj.

Polecane

Przygotuj się zanim wyjedziesz. Obejrzyj film
o Polakach
w Holandii.
Więcej

Pracujesz przez agencję zatrudnienia? Co powinieneś wiedzieć?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej