Praca w Holandii

Umowy o pracę

Agencje zatrudnienia

Prawa pracownicze

Szukanie pracy

Ubezpieczenia

Wynagrodzenie

Świadczenia socjalne

Inspectie SZW (inspekcja pracy)

Jeżeli jesteś ofiarą lub świadkiem naruszania warunków umowy, nieprzestrzegania zasad BHP
w miejscu pracy lub zmuszania do pracy w godzinach nadliczbowych możesz skontaktować się
z holenderską inspekcją pracy (Inspectie SZW):
  • Strona www (w języku angielskim): https://www.inspectorateszw.nl
  • Tel. 0800-5151 – w sprawie warunków pracy, płacy minimalnej itp., numer obowiązujący na terenie Holandii. Jeśli dzwonisz z zagranicy: +31 07-333-44-44
  • Formularz skargi znajduje się tutaj (formularz w języku polskim).

W formularzu opisz jak najdokładniej potrafisz swoją sytuację: podaj dane kontaktowe do siebie
i pracodawcy, podaj informację na temat czasu Twojego zatrudnienia i jego warunków.
Dołącz też zdjęcia, kopie umów lub innych dokumentów otrzymanych od pracodawcy,
jeśli je posiadasz.

Pamiętaj!  Inspectie SZW, SNCU, organizacje pozarządowe czy związki zawodowe nie mają prawa ujawnić pracodawcy Twoich danych osobowych.

KIEDY I JAK INSPECTIE SZW MOŻE MI POMÓC?

q-a-down.png

Kiedy Inspectie SZW może Ci pomóc?
Inspekcja pracy może pomóc jeśli np. odebrano Ci paszport, jesteś wykorzystywany w pracy, nie otrzymujesz należnego wynagrodzenia, warunki pracy nie spełniają norm BHP itp.

Jak Inspectie SZW może pomóc?
Inspectie SZW może przeprowadzić kontrolę pracodawcy i nałożyć na niego karę.
Jeśli kontrola wykarze, że nie otrzymałeś ustawowej płacy minimalnej, Twój pracodawca jest zobowiązany do wypłaty zaległego wynagrodzenia w ciągu 4 tygodni. Możesz złożyć skargę samodzielnie używając tego formularza: https://fd8.formdesk.com/arbeidsinspectie/klachtenformulier_Polish
Niemniej, jeśli Twój pracodawca jest zobowiązany do wypłaty Twojego wynagrodzenia
w kwocie wyższej niż ustawowa płaca minimalna (poza skargą do Inspectie SZW) powinieneś podjąć działania samodzielnie, np. szukając pomocy prawnej w podmiotach ją świadczących lub kontaktując się z organizacjami pozarządowymi. Pamiętaj, że Twoja oficjalna skarga do inspekcji pracy może pomóć w Twojej sprawie podczas każdych oficjalnych procedur.


WAŻNE: Inspectie SZW otrzymuje wiele skarg. Jeżeli więc w Twoim miejscu pracy jest więcej osób, których prawa są łamane – złóżcie skargę wspólnie. Możesz też skontaktować się z inspekcją pracy przez organizację FairWork. O tym, jak skontaktować się z FairWork dowiesz się tutaj

GDZIE JESZCZE MOGĘ UZYSKAĆ POMOC?

q-a-down.png

Jeżeli Twoje prawa pracownicze są łamane, możesz także:

  •  Skontaktować się z SNCU. Jak to zrobić, dowiesz się tutaj
  •  Uzyskać wskazówki i wsparcie w jednej z organizacji pozarządowych. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj.
  • Sprawdzić, czy pracodawca odprowadza za Ciebie składki na ubezpiecznie społeczne. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.


INSPEKCJA PRACY W POLSCE

q-a-down.png

Jeśli pracujesz dla polskiego pracodawcy lub polskiej agencji świadczącej usługę pracy tymczasowej (agencja z siedzibą w Polsce), możesz zwrócić się ze skargą do polskiej Państwej Inspekcji Pracy (PIP). Inspektor pracy zbada nieprawidłowości w zakresie prawa pracy, za które odpowiada polski podmiot, np. niewypłacenie wynagrodzenia za pracę.

Adresy okręgowych inspektoratów własciwych do rozpatrzenia sprawy ze względu na siedzibę pracodawcy oraz formularz e-skargi/e-wniosku dostępne są pod adresem www.pip.gov.pl

Polecane

Przygotuj się zanim wyjedziesz. Obejrzyj film
o Polakach
w Holandii.
Więcej

Pracujesz przez agencję zatrudnienia? Co powinieneś wiedzieć?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej