Praca w Holandii

Umowy o pracę

Agencje zatrudnienia

Prawa pracownicze

Szukanie pracy

Ubezpieczenia

Wynagrodzenie

Świadczenia socjalne

Inspekcja pracy

Jeżeli jesteś ofiarą lub świadkiem naruszania warunków umowy, nieprzestrzegania zasad BHP
w miejscu pracy lub zmuszania do pracy w godzinach nadliczbowych możesz skontaktować się
z holenderską Inspekcją Pracy (Inspectorate SZW):
  • Strona www (częściowo w języku polskim): www.inspectieszw.nl/other_languages/polish
  • Tel. 0 800 2700 000 – w sprawie warunków pracy, płacy minimalnej itp. Numer obowiązujący na terenie Holandii.
  • Formularz skargi znajduje się tutaj (formularz w języku polskim).

W formularzu opisz jak najdokładniej potrafisz swoją sytuację: podaj dane kontaktowe do siebie
i pracodawcy, podaj informację na temat czasu Twojego zatrudnienia i jego warunków.
Dołącz też zdjęcia, kopie umów lub innych dokumentów otrzymanych od pracodawcy,
jeśli je posiadasz.

Pamiętaj!  Inspekcja pracy, SNCU, organizacje pozarządowe czy związki zawodowe nie mają prawa ujawnić pracodawcy Twoich danych osobowych.

KIEDY I JAK INSPEKCJA PRACY MOŻE MI POMÓC?

q-a-down.png

Kiedy inspekcja pracy może Ci pomóc?
Inspekcja może pomóc jeśli np. odebrano Ci paszport, jesteś wykorzystywany w pracy, nie otrzymujesz należnego wynagrodzenia, warunki pracy nie spełniają norm BHP itp.

Jak inspekcja pracy może pomóc?
Inspekcja może przeprowadzić kontrolę w miejscu pracy, nałożyć karę na pracodawcę oraz zobowiązać go do wypłaty zaległego wynagrodzenia.


WAŻNE: Inspekcja pracy otrzymuje wiele skarg. Jeżeli więc w Twoim miejscu pracy jest więcej osób, których prawa są łamane – złóżcie skargę wspólnie. Możesz też skontaktować się z inspekcją pracy przez organizację FairWork. O tym, jak skontaktować się z FairWork dowiesz się tutaj

GDZIE JESZCZE MOGĘ UZYSKAĆ POMOC?

q-a-down.png

Jeżeli Twoje prawa pracownicze są łamane, możesz także:

  •  Skontaktować się z SNCU. Jak to zrobić, dowiesz się tutaj
  •  Uzyskać wskazówki i wsparcie w jednej z organizacji pozarządowych. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj.

Polecane

kadr2ok.jpg

Przygotuj się zanim wyjedziesz. Obejrzyj film
o Polakach
w Holandii.
Więcej

money_polecane.jpg

Poznaj średnie zarobki w Holandii.
Więcej

workers1.jpg

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej