Praca w Holandii

Umowy o pracę

Agencje zatrudnienia

Prawa pracownicze

Szukanie pracy

Ubezpieczenia

Wynagrodzenie

Świadczenia socjalne

Emerytura

W Holandii, podobnie jak w Polsce, po ukończeniu określonego wieku przysługuje prawo do emerytury. Wiek emerytalny w Holandii wynosi w 2018 roku 66 lat. W najbliższych latach wiek emerytalny będzie jednak podwyższany.

Chcesz dowiedzieć się, kiedy Tobie będzie przysługiwała emerytura?
Wejdź na stronę: http://www.svb.nl/int/en/aow/wat_is_de_aow/wanneer_aow/index.jsp i wpisz swoją datę urodzenia.

CO MUSZĘ WIEDZIEĆ O EMERYTURZE HOLENDERSKIEJ?

q-a-down.png

Holenderska emerytura składa się z trzech filarów:

  1. emerytury państwowej (AOW) – przysługuje każdej osobie, która legalnie mieszka (jest zameldowana!) w Holandii. Wysokość AOW zależy od liczby lat zamieszkania w Holandii oraz Twojej sytuacji życiowej w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego (tego, czy mieszkasz samodzielnie czy z inną osobą). Każdy rok legalnego pobytu w Holandii (między 17 a 67 rokiem życia) to 2% emerytury AOW. Po np. 10 latach mieszkania w Holandii przysługuje Ci 20% emerytury państwowej, a po 50 latach – 100%. Raz do roku wraz z emeryturą AOW wypłacany jest dodatek urlopowy. Informacje o wysokości AOW znajdziesz tutaj (strona w języku angielskim): www.svb.nl/int/en/aow/hoogte_aow/bedragen/;

  2. emerytury z funduszu opłacanego przez pracodawcę (StiPP) – jej wysokość zależy od wysokości składek, które opłacał za Ciebie pracodawca oraz liczby przepracowanych przez Ciebie lat. Dlatego zawsze szukaj legalnego zatrudnienia – Twoja emerytura będzie dzięki temu wyższa!;

  3. emerytury wynikające z dodatkowego, dobrowolnego ubezpieczenia – możesz zgłosić się do jednego z towarzystw ubezpieczeniowych i wykupić polisę, dzięki której Twoja emerytura będzie wyższa.

ILE WYNOSI EMERYTURA AOW?

q-a-down.png

Wysokość emerytury AOW w 2019 roku:

Rodzaj emerytury AOWAOW brutto
miesięcznie
 dodatek
 urlopowy
emerytura dla osoby samotnej                         € 1215,81  € 72,44
 emerytura dla osób będących w związku/osób
mieszkających razem (obie uprawione do AOW)   

 € 835,04  € 51,75

Pamiętaj! Podana w tabeli wysokość emerytury AOW dotyczy osób, które mieszkają leganie w Holandii przez 50 lat, czyli mają prawo do 100% emerytury AOW.

W Holandii istnieje możliwość „wykupienia” lat brakujących do uzyskania wyższej emerytury AOW, np. jeżeli mieszkasz w Holandii 10 lat, przysługuje Ci prawo do 20% emerytury AOW. Dzięki opłaceniu dodatkowych składek procent ten może być wyższy. Kwota składek jest naliczana indywidualnie przez Bank Ubezpieczeń Społecznych (SVB).

Więcej informacji znajdziesz tutaj (strona w języku angielskim): http://svb.nl/int/en/vv/nieuw_in_nederland/u_komt_in_nl_wonen_of_werken/index.jsp.

JAK UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE EMERYTURY?

q-a-down.png

Wiek emerytalny w odniesieniu do AOW będzie stopniowo wzrastał do 66 roku życia w 2018 r. i do 67 roku życia w 2021 r. Od roku 2022 będzie powiązany z prognozą życiową. Obecnie, na kilka miesięcy przed ukończeniem 65 roku życia, otrzymasz formularz, który po wypełnieniu należy przesłać do SVB. Świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym kończysz 65 lat. Potrzebne dokumenty możesz przesłać za pośrednictwem swojego konta w serwisie SVB: https://www.svb.nl/int/plmijn_svb/index.jsp. Do utworzenia konta potrzebny będzie numer DigiD.

Jeżeli masz wątpliwości związane ze swoją emeryturą państwową, skontaktuj się z SVB:
- formularz w języku polskim: https://www.svb.nl/int/pl/algemeen/contact/contact_algemeen/contactformulier.jsp
- formularz w języku angielskim: https://www.svb.nl/int/en/aow/contact/contact_aow_pensioen/contactformulier.jsp

Odpowiedź zostanie nadesłana na Twój adres korespondencyjny lub wysłana na Twoje konto w serwisie SVB: https://digid.nl/inloggen (strona w języku holenderskim).

WAŻNE: Agencje pracy muszą opłacać składki emerytalne pracownika (w ramach drugiego filaru, czyli do STIPP) dopiero po przepracowaniu 26 tygodni.

Jeżeli zmieniasz agencję pracy, przekaż jej informację o tym, czy Twoje składki emerytalne były odprowadzane wcześniej do StiPP – nie będziesz musiał wówczas czekać kolejnych 26 tygodni. Przerwa pomiędzy pracą w kolejnej agencji nie może być jednak dłuższa niż rok – w przeciwnym razie proces naliczania 26 tygodni rozpoczyna się od nowa. Ze STIPP możesz też skontaktować się sam, by otrzymać potwierdzenie, że Twoje składki były odprowadzane.

Więcej informacji o emeryturze ze StiPP znajdziesz tutaj (strona w języku polskim): https://www.stippensioen.nl/Images/StiPP-Basisregeling-Plan-podstawowy-StiPP-emerytura-w-skr%C3%B3cie-okt-2015.pdf.

Polecane

kadr2ok.jpg

Przygotuj się zanim wyjedziesz. Obejrzyj film
o Polakach
w Holandii.
Więcej

money_polecane.jpg

Poznaj średnie zarobki w Holandii.
Więcej

workers1.jpg

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej