Praca w Holandii

Umowy o pracę

Agencje zatrudnienia

Prawa pracownicze

Szukanie pracy

Ubezpieczenia

Wynagrodzenie

Świadczenia socjalne

Renta chorobowa

Jeżeli masz podpisaną umowę o pracę, pracodawca musi odprowadzać za Ciebie składki na ubezpieczenie społeczne. Dzięki temu przysługuje Ci np. prawo do renty. Po 93 tygodniach otrzymywania zasiłku chorobowego możesz ubiegać się o przyznanie renty chorobowej, tzw. WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Renta jest przyznawana osobom, które mają szansę na powrót do zdrowia.

Upewnij się, że Twój pracodawca opłaca składki na ubezpieczenie społeczne i w jakim kraju to robi! Taka informacja powinna widnieć na Twoim pasku wypłaty (tzw. salarisstrookje). Składki na ubezpieczenie społeczne to po holendersku „sociale verzekeringspremie”. Osoby, które prowadzą własną działalność, muszą same opłacać składki.

KOMU MOŻE BYĆ PRZYZNANA RENTA CHOROBOWA?

q-a-down.png

Renta może zostać przyznana, jeśli lekarz orzeknie minimum 35% uszczerbek na zdrowiu
i jeśli istnieje szansa na powrót do pełni sił. Wysokość renty chorobowej zależy od tego, jak duży jest uszczerbek na zdrowiu (im jest wyższy, tym wyższa będzie renta), wieku pracownika oraz dotychczas otrzymywanego wynagrodzenia.
Nawet jeżeli dostaniesz rentę, możesz nadal pracować – renta będzie wtedy dodatkiem
do Twojej pensji.
Renta chorobowa jest wypłacana przez czas od 3 do 38 miesięcy. To, jak długo będziesz ją otrzymywać, będzie zależało od Twojego stanu zdrowia.

WAŻNE: Wniosek o przyznanie renty chorobowej (otrzymasz go od UWV pocztą)
złóż w ciągu 21 miesięcy od momentu, w którym utraciłeś zdolność do pracy! Przekroczenie tego terminu spowoduje, że ubieganie się o rentę będzie trudniejsze!

Pamiętaj!
Jeżeli pobierasz rentę również w Polsce, wysokość renty holenderskiej zostanie pomniejszona o wysokość renty polskiej.

CZY MOGĘ UZYSKAĆ INNE ŚWIADCZENIA?

q-a-down.png

Jeśli niezdolność do pracy jest większa niż 80% i nie ma realnej szansy na powrót do zdrowia, przyznana może być renta z tytułu niezdolności do pracy, czyli IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten), której wysokość wynosi 75% dotychczasowego wynagrodzenia brutto.

Więcej informacji o zabezpieczeniach socjalnych w Holandii znajdziesz tutaj.

CO MOGĘ ZROBIĆ, JEŚLI PRACODAWCA NIE ODPROWADZA ZA MNIE SKŁADEK?

q-a-down.png

Jeżeli pracodawca nie opłaca obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne, możesz:

• porozmawiać z nim i poprosić o wyjaśnienie;
• zgłosić się do instytucji pozarządowych i fundacji z prośbą o pomoc i poradę (więcej informacji tutaj).
• uzyskać pomoc w jednym z biur porad prawnych. Ich adresy znajdziesz tutaj.
• wnieść skargę do Inspekcji Spraw Społecznych. Formularz skargi znajdziesz tutaj.

Polecane

Przygotuj się zanim wyjedziesz. Obejrzyj film
o Polakach
w Holandii.
Więcej

Pracujesz przez agencję zatrudnienia? Co powinieneś wiedzieć?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej