Świadczenia socjalne

Dodatek urlopowy

Zwolnienie chorobowe

Renta chorobowa

Urlop macierzyński

Emerytura

Renta chorobowa

  • Zawsze szukaj zatrudnienia, w którym pracodawca opłaca za Ciebie składki

  • Dowiedz się, w którym kraju opłacane są Twoje składki

  • Jeżeli pracodawca nie opłaca Twoich składek – jak najszybciej zmień pracę

Jeżeli masz podpisaną umowę o pracę, pracodawca musi odprowadzać za Ciebie składki na ubezpieczenie społeczne. Dzięki temu przysługuje Ci np. prawo do renty. Po 93 tygodniach otrzymywania zasiłku chorobowego możesz ubiegać się o przyznanie renty chorobowej, tzw. WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Renta jest przyznawana osobom, które mają szansę na powrót do zdrowia.

Upewnij się, że Twój pracodawca opłaca składki na ubezpieczenie społeczne i w jakim kraju to robi! Taka informacja powinna widnieć na Twoim pasku wypłaty (tzw. salarisstrookje). Składki na ubezpieczenie społeczne to po holendersku „sociale verzekeringspremie”. Osoby, które prowadzą własną działalność, muszą same opłacać składki.

KOMU MOŻE BYĆ PRZYZNANA RENTA CHOROBOWA?

q-a-down.png

CZY MOGĘ UZYSKAĆ INNE ŚWIADCZENIA?

q-a-down.png

CO MOGĘ ZROBIĆ, JEŚLI PRACODAWCA NIE ODPROWADZA ZA MNIE SKŁADEK?

q-a-down.png

Polecane

Informacja wz. z COVID-19
Więcej

Pracujesz przez holenderską agencję pracy tymczasowej?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej