Praca w Holandii

Umowy o pracę

Agencje zatrudnienia

Prawa pracownicze

Szukanie pracy

Ubezpieczenia

Wynagrodzenie

Świadczenia socjalne

Urlop macierzyński

Urlop macierzyński w Holandii przysługuje każdej pracującej (lub otrzymującej zasiłek dla bezrobotnych) kobiecie. Jest on jednak zdecydowanie krótszy niż w Polsce i żeby go otrzymać, trzeba dopełnić kilku formalności.

Urlop macierzyński trwa 16 tygodni i musi się rozpocząć najwcześniej 6 tygodni (a najpóźniej 4 tygodnie) przed porodem. Pozostałą część urlopu możesz wykorzystać po narodzinach dziecka (jest to zawsze minimum 10 tygodni). Jeżeli więc kobieta zdecyduje się na rozpoczęcie urlopu 4 tygodnie przed rozwiązaniem, po porodzie pozostanie jej jeszcze 12 tygodni.
Ojcom przysługują 2 dni płatnego urlopu „tacierzyńskiego” oraz dodatkowe 3 dni bezpłatne.

JAK OTRZYMAĆ URLOP MACIERZYŃSKI?

q-a-down.png

Jak najszybciej przedstaw pracodawcy pisemne zaświadczenie o ciąży podpisane przez położną. Musisz także powiadomić pracodawcę, kiedy planujesz rozpocząć urlop macierzyński (minimum 3 tygodnie wcześniej). Należy wówczas pokazać zaświadczenie o spodziewanej dacie porodu (zwangerschapsverklaring). Zaświadczenie takie otrzymasz od położnej lub lekarza podczas badań kontrolnych.

Pamiętaj! Pracodawca nie ma prawa odmówić Ci urlopu macierzyńskiego. Jeżeli tak się stanie, skontaktuj się np. z jedną z organizacji pomagających Polakom w Holandii.

WAŻNE: Ciąża nie może być powodem zwolnienia z pracy! Pracodawca nie może zwolnić kobiety w trakcie ciąży, urlopu macierzyńskiego ani przez pierwsze 6 tygodni po zakończeniu urlopu macierzyńskiego.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której firma zatrudniająca ogłosi upadłość lub też kobieta została zwolniona ze względu na popełnienie wykroczenia (np. kradzież). Jeżeli jednak Twoja umowa wygasa w trakcie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, pracodawca nie musi jej przedłużać – to nie jest zwolnienie!

JAK UZYSKAĆ ZASIŁEK MACIERZYŃSKI?

q-a-down.png

Pracodawca informuje Instytut Świadczeń Pracowniczych (UWV) o planowanej dacie rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego i składa w Twoim imieniu wniosek o przyznanie zasiłku macierzyńskiego (WAZO uitkering). Osoby, które otrzymują zasiłek dla bezrobotnych lub prowadzą własną firmę muszą złożyć taki wniosek osobiście.

Zasiłek macierzyński przyznawany jest na okres 16 tygodni. Zasiłek może zostać wypłacony już na 4 tygodnie przed planowanym porodem. Świadczenie wypłaca UWV w wysokości 100% dotychczasowego wynagrodzenia matki. Pieniądze mogą być wypłacone bezpośrednio na konto matki lub pracodawcy, który następnie przekaże zasiłek kobiecie.

WAŻNE: O zasiłek macierzyński mogą ubiegać się również osoby niezameldowane, ale pracujące w Holandii.

Jeżeli kobieta zachoruje w trakcie urlopu macierzyńskiego, ma prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100% wynagrodzenia (jeżeli UWV uzna, że choroba ma związek z ciążą lub porodem). Jeżeli choroba nie ma związku z ciążą lub porodem, UWV może przyznać zasiłek w wysokości 70% wynagrodzenia brutto.

Polecane

Przygotuj się zanim wyjedziesz. Obejrzyj film
o Polakach
w Holandii.
Więcej

Pracujesz przez agencję zatrudnienia? Co powinieneś wiedzieć?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej