Świadczenia socjalne

Dodatek urlopowy

Zwolnienie chorobowe

Renta chorobowa

Urlop macierzyński

Emerytura

Zwolnienie chorobowe

  • Pamiętaj, że pracodawca musi opłacać Twoje składki na ubezpieczenie społeczne

  • Jeżeli pracodawca nie opłaca Twoich składek, jak najszybciej zmień pracę

  • Dowiedz się, w którym kraju pracodawca opłaca Twoje składki

  • Upewniaj się, czy masz prawo do otrzymywania zasiłku

W Holandii, podobnie jak w Polsce, można skorzystać ze zwolnienia chorobowego. W Niderlandach wygląda ono jednak nieco inaczej. Nie musisz mieć zwolnienia lub zaświadczenia od lekarza. Pracodawca ma jednak prawo zapytać, czy możesz przyjść do pracy na krócej lub wykonać ją częściowo w domu. Pamiętaj, że decyzja należy do Ciebie.

W przypadku choroby musisz jak najszybciej poinformować o swoim stanie pracodawcę lub agencję, która Ciebie zatrudnia (zwykle do godziny 10 rano). Koniecznie zrób to w pierwszym dniu choroby – w przeciwnym razie grożą Ci kary lub obniżenie wynagrodzenia. Pracodawca / agencja poinformuje UWV o Twojej chorobie.

WAŻNE!
Pracodawca ma prawo skontrolować pracownika w trakcie choroby – może przyjść do Twojego domu, żeby się upewnić, czy na pewno jesteś chory. Dlatego zawsze podawaj swój aktualny adres zamieszkania i numer telefonu. Możesz również zostać poproszony o stawienie sie u lekarza Twojego pracodawcy.

Pamiętaj! 
W przypadku zatrudnienia w tzw. fazie A choroba może być powodem zakończenia kontraktu! W dalszym ciągu masz jednak prawo do pobierania zasiłku chorobowego od UWV. Jeżeli jesteś pracownikiem delegowanym (wysłanym do pracy w Holandii przez polską firmę), upewnij się, w którym kraju opłacane są Twoje składki!

KTO MA PRAWO DO ZASIŁKU CHOROBOWEGO?

q-a-down.png

JAK MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE ZASIŁKU CHOROBOWEGO?

q-a-down.png

GDZIE MOGĘ UZYSKAĆ POMOC?

q-a-down.png

Polecane

Informacja wz. z COVID-19
Więcej

Pracujesz przez holenderską agencję pracy tymczasowej?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej