Praca w Holandii

Umowy o pracę

Agencje zatrudnienia

Prawa pracownicze

Szukanie pracy

Ubezpieczenia

Wynagrodzenie

Świadczenia socjalne

Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne (zorgverzekering) w Holandii jest płatne i obowiązkowe. Każda osoba pracująca i/lub mieszkająca w Holandii musi wykupić ubezpieczenie zdrowotne, najpóźniej w ciągu 4 miesięcy od momentu zarejestrowania się w urzędzie gminy.

Pamiętaj!  Musisz wykupić ubezpieczenie zdrowotne w Holandii, nawet jeśli jesteś ubezpieczony w Polsce! Za brak ubezpieczenia zdrowotnego może zostać nałożona grzywna wysokości 350 EUR. Jeżeli mimo nałożenia kary nie wykupisz ubezpieczenia, Kolegium Ubezpieczeń Zdrowotnych (CVZ) przymusowo zarejestruje Cię u wybranego ubezpieczyciela, a opłaty za składki będą potrącane z Twojej pensji lub zasiłku.

ILE KOSZTUJE UBEZPIECZENIE PODSTAWOWE?

q-a-down.png

W Holandii działa około 100 towarzystw ubezpieczeniowych, które oferują podstawowe ubezpieczenie zdrowotne. Miesięczna składka za pakiet podstawowy kosztuje zwykle około 100 EUR (pokrywa koszty leków czy wizyty u lekarza rodzinnego). Pakiet podstawowy nie obejmuje np. kosztów niektórych usług dentystycznych czy fizjoterapeutycznych.

Zastanów się, jaka pomoc medyczna może być Ci potrzebna i zdecyduj, czy nie będziesz potrzebował rozszerzonego pakietu (aanvullende verzekering). Musisz także ubezpieczyć dziecko, które ma mniej niż 18 lat. Zdecydowaną większość kosztów ubezpieczenia dziecka pokrywa rząd holenderski, rodzice płacą jedynie za np. niektóre zabiegi ortodontyczne.

Oferty poszczególnych towarzystw i więcej informacji na temat ubezpieczeń możesz znaleźć tutaj: (strona w języku polskim): http://www.zorgverzekering.org/pl/.

JAKIE SĄ DODATKOWE OPŁATY?

q-a-down.png

Poza składkami miesięcznymi na ubezpieczenie, raz na rok ustalana jest kwota nazywana „ryzykiem własnym” (eigen risico). Każda osoba, która mieszka w Holandii musi samodzielnie pokryć koszty leczenia do wysokości „ryzyka własnego” (nawet jeżeli leczenie wchodzi w zakres podstawowego ubezpieczenia). Wyjątkiem jest pomoc położnej oraz lekarza rodzinnego - za te usługi nie musisz płacić, zawsze pokrywa je ubezpieczenie zdrowotne.

Eigen risicio opłaca się tylko raz w ciągu roku kalendarzowego. Jeżeli więc zachorujesz kilka razy w ciągu roku, koszty leczenia powyżej kwoty „ryzyka własnego” pokrywa ubezpieczyciel. W 2019 roku suma eigen risicio wynosi 385 EUR.

KIEDY NIE MUSZĘ WYKUPYWAĆ UBEZPIECZENIA?

q-a-down.png

Uwaga!

Ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii wykupować nie musisz, jeśli:
  • jesteś pracownikiem oddelegowanym do pracy na terytorium Holandii przez polskiego pracodawcę; 
  • pracujesz na własny rachunek w Polsce (tj. masz tu zarejestrowaną działalność gospodarczą) i udajesz się do Holandii w celu wykonywania tu tego rodzaju działalności;
  • pracujesz na własny rachunek w Polsce i w Holandii, ale w Polsce masz stałe miejsce zamieszkania;
  • prowadzisz w Holandii działalność na własny rachunek a w Polsce wykonujesz pracę najemną,
wówczas możesz uzyskać od ZUS formularz A1, który będzie podstawą zwolnienia z obowiązku ubezpieczenia w Holandii. Formularz A1 może być wydany na okres maksymalnie 2 lat.

W celu umożliwienia sobie korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w Holandii powinieneś uzyskać od właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub formularz S1.

CZY AGENCJA PRACY MOŻE WYKUPIĆ UBEZPIECZENIE?

q-a-down.png

Agencje pracy często oferują zbiorowe ubezpieczenia zdrowotne dla wszystkich pracowników. Dzięki temu składki za ubezpieczenie mogą być niższe. Pamiętaj jednak, że jeśli zakończysz współpracę z agencją, stracisz ubezpieczenie. Jeżeli korzystasz z ubezpieczenia zdrowotnego oferowanego przez agencję, powinieneś otrzymać kartę ubezpieczenia (dowód, że jesteś ubezpieczony) oraz kopię polisy. Zadbaj o to, by otrzymać te dokumenty.

WAŻNE!
Kartę ubezpieczenia miej zawsze przy sobie! To dowód na to, że jesteś ubezpieczony! Jeżeli nie otrzymałeś karty ubezpieczenia, a na pasku wypłaty (tzw. solarisie) widzisz, że jest pobierana opłata na ubezpieczenie, może to oznaczać, że pracodawca Cię oszukuje.

JAK UBIEGAĆ SIĘ O DODATEK DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO?

q-a-down.png

Osoby o niskich dochodach mogą się ubiegać o przyznanie dodatku do ubezpieczenia zdrowotnego (zorgtoeslag). Aby je uzyskać, należy:

  • mieć ukończone 18 lat;
  • posiadać wykupione ubezpieczenie podstawowe; 
  • nie przekraczać progu dochodowego wysokości (na 2015 r.) 26 316 EUR rocznie (w przypadku osób samotnych lub żyjących w niezarejestrowanym związku) lub 32 655 EUR (w przypadku osób pozostających w związku zarejestrowanym);
  • wypełnić odpowiedni wniosek.

Wniosek jest dostępny na stronie holenderskiego urzędu skarbowego (strona w języku holenderskim): http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/inloggen_op_mijn_toeslagen. Aby wypełnić wniosek elektronicznie potrzebny będzie numer DigiD. Więcej o numerze DigiD znajdziesz tutaj.

Jeżeli nie posiadasz numeru DigiD, możesz zadzwonić do Belastingdienst (kontakt w języku holenderskim) pod numer 055 5 385 385 i poprosić o przysłanie formularza na Twój adres domowy.

Więcej informacji na temat dodatków i zasiłków znajdziesz tutaj (strona w języku angielskim): http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/individuals/benefits.

Polecane

Przygotuj się zanim wyjedziesz. Obejrzyj film
o Polakach
w Holandii.
Więcej

Pracujesz przez agencję zatrudnienia? Co powinieneś wiedzieć?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej