Praca w Holandii

Umowy o pracę

Agencje zatrudnienia

Prawa pracownicze

Szukanie pracy

Ubezpieczenia

Wynagrodzenie

Świadczenia socjalne

Niezbędne elementy
umowy o pracę

Umowy mogą się między sobą różnić (np. ze względu na rodzaj zatrudnienia czy typ pracy). Są jednak informacje, które powinny znaleźć się w każdej umowie. Jeżeli Twoja umowa ich nie zawiera – nie podpisuj jej! Porozmawiaj z kimś o swojej umowie, poproś pracodawcę o wyjaśnienie i czas do namysłu.

Nie podpisuj też kontraktu, jeśli go nie rozumiesz lub nie przeczytałeś w całości. Po podpisaniu umowy, musisz przestrzegać zapisów w umowie – dlatego upewnij się, że dokładnie rozumiesz treść dokumentu.

CO POWINNA ZAWIERAĆ KAŻDA UMOWA?

q-a-down.png

Każda umowa powinna zawierać kilka podstawowych informacji, takich jak:

 • informacje o pracodawcy (nazwa i siedziba);
 • informacje o pracowniku (nazwisko i adres);
 • stanowisko/rodzaj wykonywanej pracy;
 • data rozpoczęcia pracy;
 • okres obowiązywania umowy (konkretne daty lub zapis, że umowa została zawarta
  na czas nieokreślony);
 • długość okresu próbnego;
 • długość okresu wypowiedzenia;
 • wymiar czasu pracy (określony w wymiarze dziennym lub tygodniowym)
  – nie dotyczy umów zawartych w fazie A. Więcej o fazach umów przeczytasz tutaj;
 •  wysokość wynagrodzenia (stawka za godzinę/miesięcznie/tygodniowo; brutto
  czy netto) oraz termin i sposób jego wypłacania;
 • liczba przysługujących dni urlopu i termin nabycia prawa do pierwszego urlopu;
 • informację, czy pracownik jest opłacany również za czas gotowości do pracy
  (tj. czas, kiedy z przyczyn zależnych od pracodawcy nie ma możliwości świadczenia pracy);
 • informację, czy w danej sytuacji zatrudnienia ma zastosowanie CAO (Układ Zbiorowy Pracy) i jeśli tak, które z nich. Więcej informacji o CAO znajdziesz tutaj.

CO JESZCZE POWINIENEM SPRAWDZIĆ, GDY PODPISUJĘ UMOWĘ?

q-a-down.png

Zanim podpiszesz umowę, sprawdź także:
 • czy umowa przewiduje kary pieniężne (np. za spóźnienia do pracy, nienoszenie stroju roboczego itp.);
 • czy przewiduje kary za zerwanie umowy;
 • czy wspomina o regulaminach, z którymi się zapoznałeś i które akceptujesz (jeśli tak, powinieneś dostać kopie tych regulaminów i stosować się do ich zasad).
Pamiętaj!
Nigdy nie rozpoczynaj pracy przed podpisaniem umowy! Jeśli pracodawca Cię zwolni, nie dostaniesz wypłaty i nie będziesz miała dowodów na wykonaną pracę.

Przechowuj też wszystkie dokumenty w bezpiecznym miejscu: w miarę możliwości rób kopie papierowe i elektroniczne - mogą okazać się potrzebne!

CO ZROBIĆ, JEŚLI UMOWA NIE ZAWIERA NIEKTÓRYCH INFORMACJI?

q-a-down.png

Może się zdarzyć, że umowa nie będzie zawierała niektórych niezbędnych elementów. Może to być kwestia pomyłki pracodawcy, ale możliwe, że to próba oszustwa.

Co powinieneś wtedy zrobić?
 • nie podpisuj takiej umowy!
 • porozmawiaj z pracodawcą. Poproś o wyjaśnienie i dopisanie brakujących elementów;
 • skontaktuj się z FNV (kontakt w języku holenderskim: tel. 088 - 368 0 368, www.fnv.nl (strona częściowo w jęz. polskim);
 • skontaktuj się z SNCU (kontakt w języku polskim: tel. 0800-7008, helpdesk@sncu.nl, www.sncu.nl; formularz składania skarg w języku polskim: www.sncu.nl/pl/zloz-skarge);
 • skontaktuj się się z Fundacją Barka. Na tej stronie: www.barkanl.org znajdziesz dane kontaktowe do polskich pracowników Fundacji;
 • porozmawiaj z pracownikami organizacji FairWork (kontakt w języku polskim: tel. 06 158 23 530, polska@fairwork.nu, www.fairwork.nu/polska);
 • skorzystaj z porady prawnej - kontakt do bezpłatnej porady prawnej znajdziesz tu: www.juridischloket.nl (strona w jęz. holenderskim).

Polecane

Przygotuj się zanim wyjedziesz. Obejrzyj film
o Polakach
w Holandii.
Więcej

Pracujesz przez agencję zatrudnienia? Co powinieneś wiedzieć?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej