Praca w Holandii

Umowy o pracę

Agencje zatrudnienia

Prawa pracownicze

Szukanie pracy

Ubezpieczenia

Wynagrodzenie

Świadczenia socjalne

Wynagrodzenie minimalne

Wynagrodzenie minimalne (minimumloon) to najniższa obowiązująca holenderska stawka brutto, jaką musi Ci wypłacić pracodawca. 

Nie zgadzaj się na wypłatę wynagrodzenia minimalnego w gotówce – to niezgodne z prawem! Pracodawca musi pensję minimalną przelać na Twoje konto bankowe. 

Jeżeli agencja pracy pobiera od Ciebie opłaty za zakwaterowanie nie mogą być one wyższe niż 25% Twojego wynagrodzenia. Opłaty takie nie mogą być też potrącane z Twojego wynagrodzenia – musisz otrzymać pensję minimalną, a dopiero później zapłacić za wynajem. Pracodawca może jednak dokonać potrąceń, jeśli upoważnisz go pisemnie (zgadzając się na warunki, które przedstawi Ci w umowie).

Wynagrodzenie osób, które są zatrudnione przez agencje pracy określone jest na podstawie ustaleń ujętych w CAO. Pracodawca MUSI poinformować Cię, które CAO jest obowiązujące w Twoim przypadku i uwzględnić taki zapis w umowie!

Pamiętaj!  Wysokość Twojej pensji może się różnić w zależności od Twojego wieku czy obowiązującego Cię CAO, ale nie może być ona niższa niż wynagrodzenie minimalne dla Twojego przedziału wiekowego!
 
Wysokość wynagrodzenia minimalnego określana jest dwa razy do roku – w styczniu i lipcu. Dlatego sprawdzaj regularnie stronę: http://www.government.nl/issues/minimum-wage, żeby mieć pewność, że otrzymujesz odpowiednią zapłatę.

Więcej informacji o prawach pracowników znajdziesz tutaj (strona dostępna w języku polskim): http://www.inspectieszw.nl/other_languages/polish/index.aspx.

ILE WYNOSI WYNAGRODZENIE MINIMALNE?

q-a-down.png

Uwaga! Prawo nie określa stawki dziennej, lecz jedynie stawkę miesięcznego wynagrodzenia brutto. Pozostałe dane są zatem szacunkowe, a wysokość wynagrodzenia netto jest zależna od wysokości podatku oraz wysokości składek na ubezpieczenie społeczne.

Poniżej aktualne stawki minimalne brutto dot. 40-godzinnego tygodnia pracy
(od 1 lipca 2019 r.):

Wiek pracownika
(leeftijd) 
Wynagrodzenie miesięczne
(per maand) 
Wynagrodzenie tygodniowe
(per week) 
Wynagrodzenie dzienne
(per dag) 
 21 lat i więcej
(21 jaar en ouder)
 € 1.635,60 € 377,45 € 75,49
 20 lat (20 jaar)
 € 1.308,50 € 301,95 € 60,39
 19 lat (19 jaar) €   981,35 € 226,45 € 45,29
 18 lat (18 jaar) €   817,80 € 188,75 € 37,75
 17 lat (17 jaar) €   646,05 € 149,10 € 29,82
 16 lat (16 jaar) €   564,30  € 130,20 € 26,04
 15 lat (15 jaar) €   490,70 € 113,25 € 22,65

ILE ZAROBIĘ, JEŚLI NIE PRACUJĘ NA CAŁY ETAT?

q-a-down.png

Jeżeli nie pracujesz w pełnym wymiarze godzin, Twoje wynagrodzenie może być niższe niż podane w tabeli powyżej. Jak możesz wyliczyć swoją pensję, jeśli pracujesz w mniejszym wymiarze godzin?

Załóżmy, że osoby, które skończyły 22 rok życia i pracują w sektorze, w którym pracuje się 38 godzin tygodniowo, zarabiają w Twojej firmie 361,25 EUR, czyli minimalne tygodniowe wynagrodzenie. Podziel kwotę 361,25 EUR przez 38 godzin i w ten sposób dowiesz się, jaka stawka godzinowa obowiązuje w Twojej firmie na danym stanowisku. W tym przypadku jest to 9,51 EUR. Następnie pomnóż stawkę godzinową przez liczbę godzin w tygodniu, które przepracowujesz, np. 32 godziny. Uzyskany wynik będzie określał kwotę, jaką tygodniowo powinieneś zarabiać.

GDZIE MOGĘ UZYSKAĆ POMOC?

q-a-down.png

Jeżeli pracodawca nie przestrzega przepisów dotyczących wynagrodzenia możesz:


Zarówno SNCU, jak i inspekcja pracy mogą skontrolować nieuczciwego pracodawcę i pomóc w odzyskaniu należnego wynagrodzenia. Pamiętaj jednak, że skargi grupowe rozpatrywane są priorytetowo. Jeżeli Ty i Twoi współpracownicy macie ten sam problem – zgłoście sprawę wspólnie!

Polecane

Przygotuj się zanim wyjedziesz. Obejrzyj film
o Polakach
w Holandii.
Więcej

Pracujesz przez agencję zatrudnienia? Co powinieneś wiedzieć?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej