Życie w Holandii

Koszty życia

Zasiłki i dodatki

Obowiązki

Mieszkanie

Samóchod w Holandii

Rodzina i edukacja

Język i kultura

Podatki

System podatkowy w Holandii różni się znacznie od polskiego, dlatego dobrze poznaj swoje obowiązki. Pamiętaj, że niemal każda osoba, która osiągnęła w Holandii dochód jest zobowiązana do rozliczenia podatków.

W szczególności do rozliczenia podatków zobowiązane są osoby, które:
 • posiadają przychody, od których nie został odprowadzony podatek;
 • w ciągu roku kilkakrotnie zmieniały pracodawcę;
 • oprócz wynagrodzenia pobierały także zasiłek lub dodatek (np. mieszkaniowy, na dzieci);
 • otrzymały zawiadomienie od urzędu podatkowego o konieczności wypełnienia zeznania podatkowego.

Uwaga! Jeśli jesteś pracownikiem delegowanym, Twoje zobowiązanie do płacenia podatku w Holandii jest związane z:

 • czasem Twojego pobytu w Holandii (więcej niż 183 dni), lub
 • czasem świadczenia pracy w Holandii na rzecz pracodawcy holenderskiego. Tak jest również w przypadku, gdy jesteś delegowany do Holandii i świadczysz pracę na rzecz holenderskiego koncernu-firmy lub pracujesz dla (polskiej) agencji zatrudnienia, lub
 • czasem świadczenia pracy w Holandii na rzecz pracodawcy polskiego, który ma siedzibę/ biuro w Holandii.
Jesteś pracownikiem delegowanym, jeśli pracujesz w Holandii, ale Twój pracodawca ma siedzibę w Polsce. Oznacza to, że podpisujesz umowę z pracodawcą polskim, który musi Ci wypłacić wynagrodzenie przynajmniej w wysokości holenderskiego wynagrodzenia minimalnego i odpowiedniego dodatku wakacyjnego. W niektórych firmach i sektorach stawki wynagrodzenia, godziny pracy etc. są określone w układzie zbiorowym pracy (CAO) i będą Ciebie obowiązywać.

CZY MUSZĘ PŁACIĆ PODATKI W HOLANDII CZY W POLSCE?

q-a-down.png

Najpierw musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, czy przebywasz czasowo czy mieszkasz na stałe w Holandii?

1). Jeśli Twoja rodzina nie mieszka w Holandii i wracasz do domu regularnie, tym samym Ty także nie mieszkasz na stałe w Holandii. Wówczas jesteś osobą czasowo przebywającą w Holandii w celu podejmowania pracy.
Zasady:

 • Jesteś zobowiązany do płacenia podatków w kraju Twojego pobytu (w Polsce), jeśli przebywasz w Holandii mniej niż 183 dni w roku, lub gdy nie pracujesz dla holenderskiego pracodawcy (Ta sytuacja dotyczy Cię także wówczas, gdy jesteś delegowany do Holandii i świadczysz pracę na rzecz holenderskiego koncernu-firmy lub pracujesz dla (polskiej) agencji zatrudnienia), lub wtedy, gdy Twój polski pracodawca nie posiada siedziby/biura w Holandii.

 • Jeśli przybywasz w Holandii dłużej niż 183 dni w roku, lub pracujesz dla holenderskiego pracodawcy lub dla (polskiej) agencji zatrudnienia, lub gdy Twój polski pracodawca posiada siedzibę/biuro w Holandii, musisz płacić podatki w Holandii od pierwszego dnia pracy. Urlop, dni na zwolnienie chorobowe i święta narodowe liczą się do tych dni. Prawdopodobnie będziesz musiał zapłacić podatek uzupełniający w kraju Twojego pobytu. Spytaj o to odpowiedni urząd skarbowy.

  Czy to oznacza, że będziesz płacić podatek dwa razy?
  Nie. Najpierw rozliczasz dochody w Holandii, a następnie obliczasz podatek, który musiałbyś zapłacić w Polsce. Od wysokości „polskiego” podatku odliczasz kwotę podatku, który zapłaciłeś w Holandii. Ponieważ podatki w Holandii są wysokie, najczęściej okazuje się, że zobowiązanie podatkowe w Polsce zostało zmniejszone do zera. Pamiętaj! Musisz złożyć deklarację podatkową w Polsce, nawet jeśli po obliczeniach okazuje się, że podatek, który miałbyś zapłacić wynosi 0 zł.

2). Jeśli Twoja rodzina mieszka z Tobą w Holandii, uznaje się, że mieszkasz na stałe w Holandii. Wówczas jesteś zobowiązany do płacenia podatków w Holandii. Otrzymasz odcinek płacowy od pracodawcy, który delegował Cię do Holandii. Odcinek płacowy zwykle nie zawiera informacji o podatku, który musisz zapłacić w Holandii. Nie-holenderski pracodawca zwykle nie potrąca kwoty podatku z Twojej pensji, chyba że pracujesz dla agencji pracy. To oznacza, że musisz zapłacić podatek w holenderskim urzędzie skarbowym samodzielnie.

Jeśli pracujesz w Holandii dla agencji nie-holenderskiej, Twój pasek płacowy będzie zawierał informację o podatku, który musisz zapłacić w Holandii. Nadal jest prawdopodobne, że będziesz musiał zapłacić podatek w holenderskim urzędzie skarbowym albo uzyskać zwrot podatku samodzielnie.

Możesz złożyć wniosek do urzędu skarbowego celem oszacowania podatku, i wpłacać co miesiąc odpowiednie zaliczki. Pod koniec roku musisz złożyć oświadczenie na temat uzyskanego dochodu rocznego. Podatek zapłacony w oparciu o Twoje oszacowanie będzie następnie zaliczony na poczet należnego podatku na podstawie zeznania podatkowego.

W JAKI SPOSÓB MOGĘ SIĘ ROZLICZYĆ W HOLANDII?

q-a-down.png

Formularze rozliczeniowe są wysyłane przez urząd podatkowy. Jeżeli jesteś zameldowany i posiadasz numer DigiD możesz się rozliczyć elektronicznie (przez stronę internetową). Ze strony internetowej holenderskiego urzędu podatkowego - www.belastingdienst.nl – pobierz specjalny program, który umożliwi Ci wypełnienie i przesłanie rozliczenia online.

Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko kilka chwil – większość danych uzupełnia sam urząd.

Złożenie zeznania podatkowego można dokonać także pocztą na adres:

Belastingdienst
Tax and Customs Administration/Department of International Issues.
PO BOX 2577
6401 DB Heerlen
The Netherlands

Jeśli nie przebywasz w Holandii lub nie masz statusu rezydenta, wypełnij właściwy formularz - link znajdziesz tutaj (w podrozdziale 'Filing a tax return with a user name and password').
Możesz się rozliczyć online, jeśli posiadasz numer DigiD. Możesz też skorzystać z możliwości rozliczenia za pomocą nazwy użytkownika i hasła: zaaplikuj o nie najpierw tutaj.

Jeśli nie możesz skorzystać z funkcji wypełnienia formularza online, możesz także rozliczyć się za pomocą formularza C. W tym celu zadzwoń do Belastingdienst na numer znajdujący się tutaj.

W niektórych przypadkach urząd skarbowy przed wydaniem ostatecznej decyzji (aanslag) wystawia tzw. decyzję wstępną (voorlopige aanslag). Na tej podstawie wiadomo, czy można spodziewać się zwrotu podatku (te ontvang) czy też podatnik będzie musiał zapłacić do urzędu określoną sumę podatku (te betalen). Link do wstępnej decyzji za rok 2018 znajduje się tutaj.

JAKIE DOKUMENTY BĘDĄ MI POTRZEBNE, BY SIĘ ROZLICZYĆ?

q-a-down.png

Podstawę rozliczenia podatku dochodowego stanowi tzw. jaaropgaaf, czyli karta podatkowa. Każdy pracodawca ma obowiązek wydać jaaropgaaf po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zatrudniał pracownika. W przypadku pracy u kilku pracodawców, kartę podatkową powinieneś otrzymać od każdego z nich. Jeżeli nie posiadasz jaaropgaaf nadal możesz się rozliczyć na podstawie swoich pasków wypłat (tzw. salarisstrookje).

Odpowiednie zaświadczenia powinny także zostać wydane przez UWV i SVB w związku z pobieranymi świadczeniami, np.:

 • zasiłkiem dla bezrobotnych (Werkloossheidswet - WW);
 • zasiłkiem chorobowym (Ziektewet - ZW);
 • renty z tytułu niezdolności do pracy (WIA uitkering);
 • ogólnej emerytury (Algemene Ouderdomswet - AOW).

Zeznanie podatkowe za ubiegły rok kalendarzowy powinno wpłynąć do urzędu podatkowego najpóźniej 1 kwietnia. Choć podatki w Holandii są dosyć wysokie, istnieje też rozbudowany system ulg, np. Combinatiekorting (ulga na dzieci mieszkające z rodzicami).

Należy śledzić na bieżąco zmiany w systemie podatkowym w Holandii, gdyż ulgi często zostają zmieniane. Jeszcze do niedawna każdy Polak zatrudniony w Holandii mógł korzystać z ogólnej ulgi podatkowej - Algemene Heffingskorting w skali całego roku, niezależnie od liczby przepracowanych miesięcy. Według nowego prawa podatkowego, osoby "buitenlands belastingplichtige" czyli mieszkające poza Holandią a posiadające holenderskie dochody lub majątek ulokowany w Holandii będą mogły wybrać "binnenlandse belastingplicht" (prawo do rozliczania się na tych samych prawach co Holendrzy) jedynie w wypadku, gdy minimum 90% dochodów będzie pochodziło właśnie z Holandii, co szczególnie dotknie pracowników sezonowych, którzy tylko dorabiają w Holandii nie przebywając w tym kraju przez zdecydowaną większość roku.

GDZIE MOGĘ UZYSKAĆ POMOC?

q-a-down.png

Jeżeli masz problem ze złożeniem zeznania, możesz:

Polecane

Przygotuj się zanim wyjedziesz. Obejrzyj film
o Polakach
w Holandii.
Więcej

Pracujesz przez agencję zatrudnienia? Co powinieneś wiedzieć?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej