Życie w Holandii

Koszty życia

Zasiłki i dodatki

Obowiązki

Mieszkanie

Samóchod w Holandii

Rodzina i edukacja

Język i kultura

Praca w Holandii

Praca przez agencję

Sprawdź agencję zatrudnienia (lub innego pracodawcę) – dowiedz się, czy działa ona legalnie, poszukaj informacji na jej temat, również wśród byłych/obecnych pracowników. Zapoznaj się z przysługującymi Ci prawami oraz obowiązkami, które będziesz musiał wypełniać. Informacje o podstawowych obowiązkach znajdziesz tutaj (link do działu 9.1 – 9.6).
Przygotuj przed wyjazdem swoje CV w języku angielskim – dzięki temu, łatwiej będzie Ci zmienić pracę, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Pomyśl o założeniu w Polsce konta walutowego.
Wyjedź dopiero, kiedy będziesz mieć pewność, że zostałeś przyjęty do pracy lub, gdy biuro pośrednictwa ma dla Ciebie zleceniodawcę.

CZY MOGĘ ZNALEŹĆ PRACĘ W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI DZIAŁAJĄCEJ W POLSCE ?

q-a-down.png

Tak. Agencje zatrudnienia działające w Polsce, za pomocą których możesz znaleźć pracę
za granicą, świadczą dwa rodzaje usług:

 • pośrednictwo pracy – czyli łączenie pracodawcy z pracownikiem;
 • praca tymczasowa – zatrudnianie pracowników przez agencję jako swoich pracowników i kierowanie ich do pracy tymczasowej na rzecz zleceniodawcy
  (czyli np. jesteś skierowany do firmy w Holandii, która zajmuje się hodowlą tulipanów).
Jeżeli znalazłeś pracę przez agencję świadczącą usługę pośrednictwa pracy, będziesz musiał podpisać dwie umowy. Pierwszą z agencją pośrednictwa (umowa, która „skieruje” Cię do pracodawcy) i drugą – ze swoim właściwym pracodawcą.

Polska agencja zajmująca się pośrednictwem pracy nie może Cię skierować do zagranicznej agencji, za wyjątkiem zagranicznej agencji pracy tymczasowej.

Polacy najczęściej znajdują pracę przez polskie agencje pośrednictwa i są wysyłani do Holandii, gdzie podpisują umowę z holenderską agencją pracy tymczasowej.

Pamiętaj! Twoim pracodawcą jest ten podmiot, z którym masz podpisaną umowę.

O tym, co powinna zawierać Twoja umowa z holenderskim pracodawcą dowiesz się tutaj.

CO POWINNA ZAWIERAĆ UMOWA POŚREDNICTWA PRACY?

q-a-down.png

Agencja świadcząca usługę pośrednictwa pracy musi podpisać umowę z osobami kierowanymi do pracy za granicą. Umowa ta powinna określać w szczególności:

 • pracodawcę zagranicznego i jego siedzibę;
 • okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • rodzaj umowy oraz warunki zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i wynagradzania,
  a także przysługujące osobie kierowanej do pracy świadczenia socjalne;
 • warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz agencji zatrudnienia;
 • zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między agencją zatrudnienia a osobą kierowaną, w tym stronę pokrywającą koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w przypadku niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń;
 • kwoty należne agencji zatrudnienia z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą, poniesione na:
  - dojazd i powrót osoby skierowanej;
  - badania lekarskie;
  - tłumaczenia dokumentów.
 • informację o trybie i warunkach dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy
  w państwie wykonywania pracy.

POŚREDNICTWO PRACY – JAKIE SĄ OBOWIĄZKI POLSKIEJ AGENCJI, A JAKIE ZAGRANICZNEGO PRACODAWCY?

q-a-down.png

Kiedy korzystamy z usługi pośrednictwa pracy przez agencję działającą w Polsce, kontakt z tą agencją w zasadzie kończy się w momencie podpisania umowy z zagranicznym pracodawcą.

To pracodawca bierze na siebie obowiązki związane m.in. z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia, wypłacaniem wynagrodzeń, zaliczek na podatek itp.

Pracodawca powinien poinformować pracownika o tym, jakie są jego obowiązki. Na przykład w Holandii – inaczej niż w Polsce – pracownicy sami opłacają sobie comiesięcznie ubezpieczenie zdrowotne.

WAŻNE! – UMOWA Z AGENCJĄ ZATRUDNIENIA I UMOWA Z PRACODAWCĄ TO DWA RÓŻNE DOKUMENTY!

Pamiętaj, że umowa kierowania do pracy za granicę, którą podpisujesz z agencją pośrednictwa to nie jest jeszcze umowa o pracę (mimo, że znajdują się w niej warunki, na jakich będziesz tę pracę wykonywać). Umowę na podstawie, której będziesz wykonywał pracę podpiszesz z pracodawcą holenderskim. Idealnie byłoby, gdybyś mógł to zrobić jeszcze w Polsce i w języku, który rozumiesz. Zapytaj w Polsce, czy możesz przeczytać umowę, którą będziesz musiał podpisać w Holandii.

JAK WYBRAĆ DOBRĄ AGENCJĘ POŚREDNICTWA/PRACY W POLSCE ?

q-a-down.png

WAŻNE: ZANIM WYJDZIESZ KONIECZNIE SPRAWDŹ WIARYGODNOŚĆ AGENCJI.

Ostrożnie wybieraj agencję. To bardzo ważna decyzja, której konsekwencje mogą dotknąć
nie tylko Ciebie, ale również Twoich bliskich. Niestety, niektóre agencje wykorzystują pracowników, zaniżają ich wynagrodzenie, wymagają pracy ponad siły. Dokładnie zapoznaj się z ofertą agencji i dowiedz się o niej jak najwięcej.
 • Zawsze sprawdzaj, czy agencja zatrudnienia posiada certyfikat (wykaz agencji zatrudnienia znajduje się na stronie internetowej http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz).Certyfikat jest wręczany agencjom, które przestrzegają określonych standardów;
 • zadzwoń do wojewódzkiego urzędu pracy w województwie, w którym dana agencja ma swoją siedzibę. Zapytaj, czy nie wpływały na daną agencję jakieś skargi;
 • wiarygodność agencji sprawdzaj również w innych źródłach. Często dana agencja zatrudnienia spełnia wszystkie wymogi formalnoprawne, a mimo to świadczy usługi o niskiej jakości albo proponuje niekorzystne warunki pracy za granicą. Postaraj się znaleźć informacje, np. od znajomych czy na forach internetowych od osób, które korzystały wcześniej z usług takiej agencji;
 • nie korzystaj z ofert pracy zamieszczanych w prasie, w których podano tylko numer telefonu;
 • unikaj spotkań z pośrednikiem poza biurem firmy (np.: na ulicy, dworcu, w kawiarni) – zgodnie z prawem agencja zatrudnienia musi mieć lokal zapewniający poufność podczas rozmów;
 • sprawdź, czy dany pośrednik posiada umowę zawartą z pracodawcą zagranicznym i czy wysyłał już pracowników do pracy za granicę;
 • unikaj agencji, która na Twoją dociekliwość reaguje zniecierpliwieniem lub unika odpowiedzi;
 • skontaktuj się z jedną z organizacji pomagających Polakom w Holandii i porozmawiaj o danej agencji czy umowie pracy. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj.

Poświęć na poznanie agencji i porównanie ofert pracy przynajmniej kilka dni.

CO POWINIENEM WIEDZIEĆ O HOLENDERSKICH AGENCJACH PRACY TYMCZASOWEJ?

q-a-down.png

Agencje pracy tymczasowej w Holandii nie pobierają opłat od pracownika za znalezienie holenderskiego pracodawcy. 

Zawsze upewnij się, że w umowie znajdują się:
• dokładne dane pracodawcy,
• rodzaj i miejsce wykonywania pracy,
• data rozpoczęcia i zakończenia umowy,
• wymiar godzin pracy,
• wysokość wynagrodzenia oraz termin i sposób jego wypłaty,
• liczba przysługujących dni urlopu i termin nabycia prawa do pierwszego urlopu,
• wyraźne określenie, czy pracownik jest opłacany i w jakiej wysokości za czas pozostawania w gotowości do podjęcia pracy,
• konsekwencje wcześniejszego rozwiązania umowy dla obu stron.

Więcej o tym, co powinna zawierać umowa przeczytasz tutaj.

CZY WARTO KORZYSTAĆ Z OFERT TYPU „PRACA + TRANSPORT + ZAKWATEROWANIE”?

q-a-down.png

Choć oferta 3 w 1 „praca + transport + zakwaterowanie” wydaje się bardzo atrakcyjna (nie musisz się o nic martwić), to niestety może Cię postawić w trudnej sytuacji. Jako pracownik będziesz bowiem zależny od agencji. Przykładowo, agencja wiedząc, że musisz płacić określoną sumę za mieszkanie/pokój, może na Tobie wymuszać niekorzystne warunki pracy!

Jeżeli wejdziesz w konflikt z agencją, z dnia na dzień możesz stracić pracę i mieszkanie. Zastanów się, czy nie warto szukać mieszkania samodzielnie. Jeśli decydujesz się skorzystać z zakwaterowania proponowanego przez agencję, sprawdź, czy nie będzie to droższe niż samodzielny wynajem!

Więcej o kosztach wynajmu przeczytasz tutaj.

AGENCJA ZAPEWNIA MI ZAKWATEROWANIE. NA CO POWINIENEM ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

q-a-down.png

Jeśli zdecydowałeś się na wynajem mieszkania / pokoju za pośrednictwem agencji, bardzo uważnie przeczytaj zasady najmu. Niektóre zapisy mogą być umieszczone w aneksach – przeczytaj dokładnie WSZYSTKIE dokumenty. Negocjuj warunki umowy, jeśli wydają Ci się niekorzystne!

Niektóre agencje oferują zakwaterowanie w domkach campingowych, bungalowach itp. Często panują tam nie najlepsze warunki.

WAŻNE: Twoim obowiązkiem jest zarejestrowanie się w gminie, nawet jeśli przyjeżdżasz tylko na kilka miesięcy. Aby się zarejestrować, potrzebny jest konkretny adres zamieszkania. Zapytaj agencję, czy zakwaterowanie, które Ci proponuje, umożliwia zarejestrowanie pobytu w miejscowym urzędzie.

Więcej o rejestracji przeczytasz tutaj.

JAKIE OPŁATY MOŻE POBIERAĆ AGENCJA DZIAŁAJĄCA W POLSCE ?

q-a-down.png

Agencja zatrudnienia nie może pobierać opłat innych niż związane z faktycznie poniesionymi kosztami. W przypadku kierowania do pracy w Holandii mogą to być opłaty tylko za:

• dojazd do Holandii i powrót;
• badania lekarskie;
• tłumaczenia dokumentów.

JAKIE OBOWIĄZKI MA AGENCJA W KWESTII USTALANIA PŁACY, WARUNKÓW PRACY I SKŁADEK UBEZPIECZENIOWYCH WOBEC PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH?

q-a-down.png

Zgodnie z prawem UE, w przypadku wysłania pracownika tymczasowego przez agencję zatrudnienia do pracodawcy-użytkownika w innym państwie członkowskim UE, mamy do czynienia z delegowaniem w ramach transgranicznego świadczenia usług.

Agencja zatrudnienia nie może w takim wypadku wypłacać wynagrodzenia niższego od kwot wynikających z płac minimalnych obowiązujących w Holandii.

Dotyczy to też wszystkich innych warunków pracy, takich jak czas pracy, przerwy, urlopy, dodatki urlopowe itd. Odpowiedzialna jest również za odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, jeśli zdecyduje się płacić składki w polskim systemie. Agencja musi w takim przypadku uzyskać przed wyjazdem formularz A1 w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, który potwierdza, że przynależysz do polskiego systemu zabezpieczenia społecznego. W przeciwnym wypadku agencja świadcząca usługę pracy tymczasowej powinna odprowadzać składki do holenderskiego systemu.

Ważne! Co oznacza bycie pracownikiem delegowanym?
Przeczytaj tutaj: http://wholandii.pl/praca-w-holandii/agencje-zatrudnienia/polska-a-holenderska-agencja-pracy

Polecane

kadr2ok.jpg

Przygotuj się zanim wyjedziesz. Obejrzyj film
o Polakach
w Holandii.
Więcej

money_polecane.jpg

Poznaj średnie zarobki w Holandii.
Więcej

workers1.jpg

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej