Życie w Holandii

Koszty życia

Zasiłki i dodatki

Obowiązki

Mieszkanie

Samóchod w Holandii

Rodzina i edukacja

Język i kultura

Małżeństwo

W Holandii istnieją trzy podstawowe rodzaje związków – małżeństwo (huwelijk), zarejestrowane partnerstwo (geregistreerd partnerschap) oraz pożycie oparte na umowie (samenlevingscontract). Osoby tej samej płci mogą w Holandii skorzystać z każdej z form legalizacji związku.

CO MUSZĘ WIEDZIEĆ O ZAWARCIU MAŁŻEŃSTWA W HOLANDII?

q-a-down.png

Instytucja małżeństwa wygląda w Holandii podobnie jak w Polsce i ma te same skutki (dziedziczenie, wspólna własność, opieka nad dziećmi itp.). Różnica polega jedynie na tym, że ślub cywilny w Holandii nie ma mocy kościelnej, więc uroczystość w kościele musi odbyć się już po zawarciu ślubu cywilnego.
Urząd gminy pobiera opłaty za udzielenie ślubu. Zwykle jednak przewidziany jest jeden dzień w tygodniu, w którym można za darmo zawrzeć małżeństwo. Wysokość opłat jest ustalana indywidualnie przez każdą gminę.

WAŻNE: Ślub jest udzielany zwykle w języku holenderskim. Możesz zapytać w urzędzie gminy, czy jest możliwość przeprowadzenia ceremonii w języku angielskim. Jeżeli nie, sam musisz zadbać o znalezienie tłumacza.

W JAKI SPOSÓB MOGĘ ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO W HOLANDII?

q-a-down.png

Aby wciąć ślub cywilny, musisz złożyć w urzędzie gminy tzw. deklarację małżeństwa (ondertrouw) najpóźniej na 14 dni przed uroczystością. Deklarację możesz także złożyć online, jeśli posiadasz numer DigiD. Deklaracja jest ważna przez 6 miesięcy. Jeżeli w tym czasie nie dojdzie do ślubu, trzeba złożyć ją po raz kolejny. W deklaracji musisz podać dane osób, które będą świadkami (od 2 do 4 osób). Świadkowie muszą być pełnoletni i posiadać ważny dokument tożsamości.

Informacje o procedurze organizacji ślubu kościelnego powinny Ci zostać udzielone we właściwej parafii.

JAKIE DOKUMENTY BĘDĄ MI POTRZEBNE, ABY ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO?

q-a-down.png

Jakie dokumenty będą Ci potrzebne, aby zawrzeć małżeństwo w Holandii?

• dowód tożsamości
• akt urodzenia (zwykle wymagany jest międzynarodowy skrócony odpis aktu urodzenia – otrzymasz go w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce)
• zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa. Dokument taki możesz otrzymać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce lub poprzez Ambasadę Polską w Hadze. Więcej informacji znajdziesz tutaj: http://www.haga.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/sprawy_cywilne_prawne/zdolnosc_do_malzenstwa/
• kopie dowodów tożsamości świadków

Wymagania dotyczące dokumentów mogą się nieco różnić, w zależności o gminy. Zapytaj w swoim urzędzie, jakie formalności musisz spełnić.
WAŻNE: Aby móc zawrzeć ślub w Holandii, przynajmniej jedno z Was musi być zameldowane w urzędzie gminy!

CZYM JEST ZAREJESTROWANE PARTNERSTWO?

q-a-down.png

Zarejestrowane partnerstwo jest formą legalizacji związku podobną do małżeństwa. W ramach partnerstwa zawiera się w urzędzie gminy umowę – wymagane są zwykle takie same dokumenty, jak w przypadku małżeństwa. Osoby, które zdecydowały się na umowę mogą nosić to samo nazwisko, wzajemnie po sobie dziedziczyć, mają także taki sam obowiązek alimentacyjny. Główną różnicą jest, w przeciwieństwie do małżeństwa, możliwość rozwiązania zarejestrowanego partnerstwa bez udziału sądu, pod warunkiem nie posiadania dzieci w wieku poniżej 18 lat. Ponadto, zarejestrowany związek partnerski nie zawsze jest uznawany poza Holandią.

CZYM JEST POŻYCIE OPARTE NA UMOWIE?

q-a-down.png

Umowa o wspólnym pożyciu nie jest formą legalizacji związku. To jedynie rodzaj kontraktu, w którym strony ustalają kwestie związane z mieszkaniem pod jednym dachem, np. dostępy do kont bankowych, podział kosztów utrzymania domu, podział majątku w przypadku rozstania etc. Umowę spisuje się u notariusza i może ją podpisać więcej niż dwie osoby.
Treść umowy może być niemal dowolna, o ile jest zgodna z prawem holenderskim. To partnerzy sami decydują, co znajdzie się w takim kontrakcie.

WAŻNE: Niezalegalizowanie związku w Holandii wiąże się z pewnymi konsekwencjami. W przypadku hospitalizacji, nie zostaną udzielone żadne informacje na temat partnera, osoby samotne płacą też wyższe podatki etc.

Polecane

Przygotuj się zanim wyjedziesz. Obejrzyj film
o Polakach
w Holandii.
Więcej

Pracujesz przez agencję zatrudnienia? Co powinieneś wiedzieć?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej