Życie w Holandii

Koszty życia

Zasiłki i dodatki

Obowiązki

Mieszkanie

Samóchod w Holandii

Rodzina i edukacja

Język i kultura

Narodziny dziecka

Narodziny dziecka w Holandii wiążą się z kilkoma formalnościami, których trzeba dopilnować.

W ciągu 3 dni roboczych od urodzenia dziecka musisz je zameldować w urzędzie gminy, w której przyszło na świat. Jeżeli rodzice są zameldowani w innej gminie, urzędy przekażą sobie właściwe dokumenty. Brak meldunku dziecka spowoduje, że nie będziesz mógł ubiegać się o zasiłki czy dodatki finansowe, a dziecko nie otrzyma aktu urodzenia (nie będzie mogło otrzymać paszportu). Więcej o meldunku przeczytasz tutaj.

Pamiętaj!
Dzieci urodzone w Holandii posiadają takie obywatelstwo, jak ich rodzice. Jeżeli więc rodzice są Polakami, dzieci będą posiadały polskie, a nie holenderskie obywatelstwo. Jeżeli rodzice są różnych narodowości, dzieci będą posiadały podwójne obywatelstwo.

JAK ZAMELDOWAĆ DZIECKO?

q-a-down.png

Po narodzinach dziecka personel szpitala wydaje formularz (z datą i godziną narodzin dziecka). Ten dokument należy przedstawić w urzędzie gminy. Formularz mogą dostarczyć do urzędu gminy nie tylko rodzice dziecka, ale każda osoba, która była obecna przy jego narodzinach. Prawni opiekunowie mogą zameldować dziecko w późniejszym terminie.

Żeby zameldować dziecko, potrzebujesz dowodu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu). Zameldowany maluch otrzymuje akt urodzenia oraz swój numer BSN. Więcej o numerze BSN i meldunku przeczytasz tutaj.

Jak najszybciej zgłoś narodziny dziecka do swojego towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeżeli dziecko nie zostanie zgłoszone w ciągu 4 dni roboczych od narodzin, ubezpieczyciel może odmówić ubezpieczenia malucha!

Pamiętaj! Nie płacisz za ubezpieczenie zdrowotne dziecka do momentu ukończenia przez nie 18 roku życia. Koszty pokrywa rząd Holandii. Więcej o ubezpieczeniu przeczytasz tutaj.

JAKIE DODATKI Z TYTUŁU POSIADANIA DZIECKA MOGĘ UZYSKAĆ?

q-a-down.png

Wkrótce po zarejestrowaniu dziecka w urzędzie gminy, rodzice otrzymują formularz z Banku Ubezpieczeń Społecznych (SVB). Formularz umożliwia ubiega nie o przyznanie dodatku na dziecko (kinderbijslag), a także kindgebonden budget, czyli wsparcie w pokryciu kosztów wychowania dziecka. Więcej informacji o zasiłkach znajdziesz tutaj: link do działu 8.3.

Więcej informacji o świadczeniach przysługujących rodzicom można znaleźć na stronie SVB (dostępna w języku polskim): https://www.svb.nl/int/pl/kinderbijslag/index.jsp

JAK UZYSKAĆ POLSKI PASZPORT DLA DZIECKA URODZONEGO W HOLANDII?

q-a-down.png

Możesz postarać się o wydanie paszportu dla swojego dziecka w Ambasadzie RP w Hadze. Konsul może wydać na rok paszport bez numeru PESEL dziecka. Po roku, paszport traci ważność, a wydanie kolejnego paszportu bez numeru PESEL nie jest możliwe. Dlatego w ciągu roku od uzyskania pierwszego paszportu dziecka, musisz zarejestrować malucha w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce.

O nadanie numeru PESEL może też wystąpić konsul w Holandii. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ambasady RP w Hadze:
www.haga.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/sprawy_paszportowe/pesel
oraz
www.haga.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/sprawy_paszportowe/pierwszy_paszport_dla_dziecka/

Polecane

Przygotuj się zanim wyjedziesz. Obejrzyj film
o Polakach
w Holandii.
Więcej

Pracujesz przez agencję zatrudnienia? Co powinieneś wiedzieć?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej