Życie w Holandii

Koszty życia

Zasiłki i dodatki

Obowiązki

Mieszkanie

Samóchod w Holandii

Rodzina i edukacja

Język i kultura

Pogrzeb

Formalności związane z pochówkiem najczęściej powierza się domom pogrzebowym, które uporają się z większością spraw. Jest to szczególnie istotne w przypadku organizacji w Polsce pogrzebu osoby, która zmarła w Holandii. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest zatrudnienie firmy pogrzebowej, która zajmuje się międzynarodowym transportem zwłok.

Dom pogrzebowy przejmuje obowiązek uzyskania niezbędnych dokumentów:

• aktu zgonu wydanego na druku międzynarodowym (uittreksel uit de overlijdensate) przez niderlandzką gminę, w której nastąpiła śmierć danej osoby;
• przepustki przewozowej (laisser-passer voor lijken), która pozwoli na transport zwłok poza granice kraju;
• karty zgonu (medische verklaring) lub zaświadczenia lekarza stwierdzającego datę, miejsce oraz przyczynę zgonu;
• zaświadczenia wydanego przez urzędnika gminy niderlandzkiej, stwierdzającego, że spełniono wymogi dotyczące międzynarodowego przewozu zwłok (geneeskundige verklaring).

JAKIE DOKUMENTY MUSZĘ PRZEKAZAĆ FIRMIE POGRZEBOWEJ?

q-a-down.png

Dokumenty, które musisz przekazać firmie pogrzebowej:

• kopia paszportu zmarłego;
• imię, nazwisko i adres członka rodziny w Polsce;
• zezwolenie starosty/prezydenta z gminy lub miasta w Polsce, gdzie ma odbyć się pogrzeb. Takie zezwolenie możesz uzyskać kontaktując się bezpośrednio ze starostwem/urzędem miasta. Może je także uzyskać firma pogrzebowa w Twoim imieniu.

Po uzyskaniu zezwolenia, musisz przekazać je konsulowi w Ambasadzie RP w Hadze. Na podstawie dokumentów, konsul wyda zgodę na transport zwłok.
Więcej informacji możesz znaleźć tutaj: www.haga.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/sprawy_cywilne_prawne/zwloki_prochy_ludzkie/zaswiadczenie_zwloki_prochy_ludzkie

ILE KOSZTUJE ORGANIZACJA POGRZEBU?

q-a-down.png

Koszty transportu, pogrzebu czy kremacji są wysokie (nawet 6 tysięcy EUR), dlatego część osób mieszkających w Holandii wykupuje ubezpieczenie pogrzebowe. Wysokość składek zależy od towarzystwa ubezpieczeniowego, ale też wieku osoby, która się ubezpiecza. Im jesteś starszy, tym wyższe mogą być składki.

Pamiętaj! Przed wykupieniem takiego ubezpieczenia upewnij się, że pokryje ono koszty przewiezienia osoby zmarłej do Polski.

WAŻNE: Czasami polskie urzędy proszą o podanie tłumaczenia aktu zgonu wydanego w Holandii. Jeżeli akt zgonu został wydany na druku międzynarodowym, urząd nie ma prawa żądać tłumaczenia.

Polecane

Przygotuj się zanim wyjedziesz. Obejrzyj film
o Polakach
w Holandii.
Więcej

Pracujesz przez agencję zatrudnienia? Co powinieneś wiedzieć?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej