Życie w Holandii

Koszty życia

Zasiłki i dodatki

Obowiązki

Mieszkanie

Samóchod w Holandii

Rodzina i edukacja

Język i kultura

Transfer zasiłków holenderskich do Polski

Jeżeli mieszkałeś i pracowałeś legalnie w Holandii, przysługuje Ci prawo do zasiłków lub dodatków. Część z nich możesz otrzymywać również podczas pobytu w Polsce i po powrocie do kraju.

JAK POBIERAĆ HOLENDERSKĄ EMERYTURĘ W POLSCE?

q-a-down.png

Po osiągnięciu wieku emerytalnego, możesz zgłosić się w ZUS z wnioskiem o przyznanie zagranicznej emerytury.

Musisz wypełnić formularz Rp-1E, czyli "Wniosek o emeryturę". Dołącz do niego formularz unijny E 207, czyli "Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej” oraz dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia za granicą.

ZUS skontaktuje się następnie z odpowiednimi instytucjami w Holandii i ustali, czy przysługuje Ci holenderska emerytura. Jeżeli tak, emerytura holenderska będzie wpłacana na Twoje konto bankowe.

JAK POBIERAĆ HOLENDERSKI ZASIŁEK RODZINNY W POLSCE?

q-a-down.png

Jeżeli jedno z rodziców legalnie mieszka i pracuje w Holandii, można ubiegać się o przyznanie zasiłku rodzinnego na dzieci mieszkające w Polsce. Taki wniosek może złożyć zarówno rodzic mieszkający w Holandii, jak i rodzic opiekujący się dziećmi w Polsce. Więcej informacji o zasiłkach rodzinnych znajdziesz tutaj.

JAK POBIERAĆ ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH – WYJEŻDŻAM NA KRÓTKO Z HOLANDII

q-a-down.png

Holenderski zasiłek dla bezrobotnych może być wypłacany w Polsce pod pewnymi warunkami.

Jeżeli nie planujesz wyjeżdżać na stałe z Holandii, musisz ubiegać się o transfer zasiłku w UWV. Konieczne jest podanie ważnej przyczyny, dla której wyjeżdżasz z Holandii. Musisz też wypełnić formularz PD U2. Formularz wydawany jest przez UWV. Poproś o niego mailowo: uwv.verdragen@uwv.nl lub telefonicznie: 0900 – 9294. Jeżeli urząd wyda zgodę na Twój wyjazd, musisz w ciągu 7 dni od przyjazdu do Polski zgłosić się do urzędu pracy w swoim mieście i zarejestrować jako osoba poszukująca pracy. Zasiłek przyznawany jest wówczas w Polsce na takich samych zasadach i w takiej samej wysokości, jak podczas pobytu w Holandii.

WAŻNE: O transfer zasiłku możesz ubiegać się najwcześniej po 4 tygodniach od utraty pracy. Jeżeli zasiłek zostanie Ci przyznany, będziesz mógł go otrzymywać w Polsce tylko przez 3 miesiące. Żeby dalej go otrzymywać, musisz wrócić do Holandii i aktywnie poszukiwać tam pracy.

JAK POBIERAĆ ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH – WYJEŻDZAM Z HOLANDII NA STAŁE

q-a-down.png

Jeżeli wyjeżdżasz z Holandii na stałe, o przyznanie zasiłku możesz ubiegać się w Polsce.

Będziesz potrzebował formularzy PD U1 oraz PD U2 od UWV. Skontaktuj się z UWV mailowo: uwv.verdragen@uwv.nl lub telefonicznie: +31 888 982 001 (kontakt w języku holenderskim). Zostaniesz poproszony o podanie imienia i nazwiska, numeru BSN, numer telefonu kontaktowego do Ciebie, adres u zamieszkania, na który zostanie wysłany formularz, dane Twojego ostatniego pracodawcy oraz dzień, w którym stałeś się bezrobotny. Wypełnione dokumenty złóż w swoim urzędzie pracy. Wysokość i czas wypłacania zasiłku regulują wówczas polskie przepisy.

Polecane

Przygotuj się zanim wyjedziesz. Obejrzyj film o Polakach w Holandii
Więcej

Pracujesz przez agencję zatrudnienia? Co powinieneś wiedzieć?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej