Życie w Holandii

Koszty życia

Zasiłki i dodatki

Obowiązki

Mieszkanie

Samóchod w Holandii

Rodzina i edukacja

Język i kultura

Zasiłek dla bezrobotnych

W Holandii, podobnie jak w Polsce, kiedy stracisz pracę, możesz ubiegać się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych (WW-uitkering).

O zasiłek mogą się ubiegać osoby, które:
  • przepracowały co najmniej 26 tygodni w ciągu ostatnich 36 tygodni;
  • utraciły pracę nie ze swojej winy (jeżeli więc zrezygnowałeś z pracy lub zostałeś zwolniony dyscyplinarnie, nie możesz się ubiegać o zasiłek);
  • mają kopię ostatniej umowy i paski wypłat (tzw. salaris) z ostatnich 3 miesięcy;
  • posiadają miejsce stałego zamieszkania w Holandii (niekoniecznie zameldowania).

JAK DŁUGO MOGĘ OTRZYMYWAĆ ZASIŁEK?

q-a-down.png

Zasiłek może być wypłacany przez okres od 3 do 38 miesięcy. To jak długo będziesz go otrzymywać zależy od Twojego stażu pracy. Po przepracowaniu 26 tygodni zasiłek zostanie Ci przyznany na 3 miesiące.
Do liczby przepracowanych lat możesz doliczyć także staż pracy w Polsce. Musisz wtedy posiadać wszystkie świadectwa pracy lub formularz E301 (tzw. PDU1), który możesz otrzymać w polskim urzędzie pracy.

Formularz jest także dostępny tutaj (strona w języku holenderskim): http://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/aanvragen-formulier-e30-pd-u1-via-internet.aspx.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ ZASIŁKU?

q-a-down.png

Wysokość zasiłku zależy od Twoich dotychczasowych zarobków. Przez pierwsze dwa miesiące wypłacany zasiłek jest równy 75% Twojego wynagrodzenia, a po kolejnych dwóch miesiącach: 70%. W czasie otrzymywania zasiłku musisz aktywnie poszukiwać pracy oraz nie możesz wyjeżdżać na urlop bez pozwolenia UWV.

JAK UBIEGAĆ SIĘ O ZASIŁEK?

q-a-down.png

Osoby zameldowane: wniosek można złożyć w formie elektronicznej (formularz w języku holenderskim): https://digid.nl/inloggen. Do wypełnienia wniosku potrzebny będzie numer DigiD.
Osoby niezameldowane: musisz poprosić o formularz WW-uitkering w  najbliższej siedzibie UWV.

Do wypełnienia formularza potrzebne będą:
  • dowód osobisty lub paszport;
  • nr BSN, polisa ubezpieczeniowa;
  • dokumenty potwierdzające zatrudnienie w Holandii.
Po wypełnieniu formularza należy go odesłać do UWV.

WAŻNE!
Wniosek o przyznanie zasiłku powinieneś złożyć do UWV najpóźniej tydzień po utracie pracy. Jeżeli zrobisz to po tym terminie, przez pewien czas możesz otrzymywać zasiłek niższej wysokości lub jego wypłata będzie opóźniona. Wniosek o przyznanie świadczenia możesz także zgłosić do miesiąca przed utratą pracy, np. jeśli wiesz, że pracodawca nie przedłuży z Tobą umowy. Dzięki temu, gdy stracisz pracę nie pozostaniesz bez środków do życia.

GDZIE MOGĘ UZYSKAĆ POMOC?

q-a-down.png

Jeżeli masz problem z wypełnieniem formularzy, możesz skontaktować się z UWV lub z jedną z organizacji pomagających Polakom w Holandii. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj.

Polecane

Przygotuj się zanim wyjedziesz. Obejrzyj film
o Polakach
w Holandii.
Więcej

Pracujesz przez agencję zatrudnienia? Co powinieneś wiedzieć?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej