Życie w Holandii

Koszty życia

Zasiłki i dodatki

Obowiązki

Mieszkanie

Samóchod w Holandii

Rodzina i edukacja

Język i kultura

Zasiłki rodzinne

Rodzice legalnie mieszkający i pracujący w Holandii mogą starać się o przyznanie aż trzech różnych zasiłków/dodatków na opiekę nad dziećmi.

JAK MOGĘ UZYSKAĆ ZASIŁEK RODZINNY?

q-a-down.png

Rodzice, którzy są zameldowani i pracują w Holandii oraz tutaj wychowują dzieci, mają prawo do zasiłku rodzinnego (kinderbijslag). Zasiłek będzie wypłacany do momentu ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wysokość zasiłku zależy od wieku dziecka i zwiększa się po ukończeniu przez dziecko 6, a następnie – 12 lat (maksymalnie możesz otrzymać 273,79 EUR kwartalnie). Zasiłek przysługuje na każde dziecko.

Jeżeli dziecko urodziło się w Holandii, Bank Ubezpieczeń Społecznych (SVB) prześle Ci informację o możliwości ubiegania się o zasiłek. Wiadomość otrzymasz kilka tygodni po zarejestrowaniu dziecka w urzędzie gminy. Następnie musisz zalogować się na stronie SVB (dostępna w języku polskim): https://www.svb.nl/int/pl/mijn_svb/index.jsp, użyć indywidualnego numeru DigiD i uzupełnić wniosek.
Przy narodzinach drugiego i każdego kolejnego dziecka nie musisz już składać takiego wniosku – SVB naliczy kwotę zasiłku automatycznie.

Jeśli masz pytania dotyczące zasiłku rodzinnego skontaktuj się z SVB (formularz w języku polskim): https://www.svb.nl/int/pl/kinderbijslag/contact/contact_kinderbijslag/contactformulier.jsp.

JAK MOGĘ UZYSKAĆ ZASIŁEK RODZINNY DLA DZIECI MIESZKAJĄCYCH W POLSCE?

q-a-down.png

Jeżeli pracujesz w Holandii, możesz ubiegać się o przyznanie zasiłku rodzinnego dla dzieci mieszkających w Polsce. Więcej informacji o tym, jak ubiegać się o przyznanie zasiłku i formularz znajdziesz na stronie SVB (strona w języku polskim): https://www.svb.nl/int/pl/kinderbijslag/direct_regelen/aanvragen/index.jsp.

Z uwagi na różnicę w wysokości świadczenia w Holandii i w Polsce, o świadczenie należy aplikować również w Polsce. Polska wypłaca wówczas tzw. dodatek dyferencyjny.

WAŻNE: Aby otrzymywać zasiłek, musisz udowodnić, że dzieci, które mieszkają w Polsce są na Twoim utrzymaniu. SVB poinformuje Cię o konieczności regularnego przedstawiania np. dowodów przelewu na konto bankowe rodzica opiekującego się dziećmi.

JAK MOGĘ UZYSKAĆ DODATEK NA DZIECKO?

q-a-down.png

Rodzice mogą ubiegać się o przyznanie dodatku na dziecko (kindgebonden budget). Świadczenie mogą uzyskać tylko te osoby, które otrzymują zasiłek rodzinny (kinderbijslag) – nie można ubiegać się o sam dodatek na dziecko!

Dodatek jest wypłacany do momentu osiągnięcia przez dziecko 18 lat. Urząd skarbowy (Belastingdienst) przyznaje dodatek na podstawie dochodów rodziców (rodzice nie mogą zarabiać więcej niż 35 023 EUR rocznie). Im niższe dochody rodziców, tym wyższa kwota dodatku. Osoby zarejestrowane muszą złożyć wniosek osobiście w urzędzie. Jeśli jesteś zameldowany, wniosek możesz złożyć elektronicznie za pomocą strony (dostępna w języku holenderskim): http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/inloggen_op_mijn_toeslagen?projectid=c512a2f0-55d3-45fa-89e5-57a0c9b583cc&projectid=c512a2f0-55d3-45fa-89e5-57a0c9b583cc.

Aby złożyć wniosek elektronicznie, musisz posiadać numer DigiD. Więcej o DigiD tutaj.

Więcej informacji na temat dodatku znajdziesz tutaj (strona dostępna w języku angielskim): http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/individuals/benefits/how_do_benefits_work/i_want_to_apply_for_a_benefit/i_want_to_apply_for_a_benefit.

WAŻNE: Prawo do dodatku mają tylko osoby o niższych dochodach. Jeżeli Twoje dochody wzrosną, musisz poinformować o tym Belastingdienst! W przeciwnym razie urząd skarbowy nakaże zwrot pieniędzy, które otrzymałeś.

JAK MOGĘ UZYSKAĆ DODATEK DO OPIEKI POZASZKOLNEJ?

q-a-down.png

Urząd skarbowy (Belastingdienst) może także przyznać Ci tzw. dodatek przedszkolny (kinderopvangtoeslag). Przysługuje on pracującym rodzicom, którzy są zameldowani w Holandii, a których dziecko ma nie więcej niż 12 lat (i jest zameldowane pod tym samym adresem, co rodzice). Dziecko musi uczęszczać do placówki opieki pozaszkolnej, która jest leganie zarejestrowane w gminie. W urzędzie gminy (Gemeentehuis) możesz poprosić o listę takich placówek.

Wysokość dodatku zależy od dochodów rodziców, liczby posiadanych dzieci oraz liczby godzin pracy rodziców i godzin, które w tygodniu dziecko spędza w placówce.

WAŻNE: Dodatek przedszkolny przysługuje tylko, jeśli oboje rodzice pracują! Jeżeli jedno z rodziców lub oboje nie pracują, nie można ubiegać się o przyznanie dodatku przedszkolnego.
Więcej informacji na temat dodatku znajdziesz na stronie (dostępna w języku angielskim): http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/individuals/benefits/moving_to_the_netherlands/my_child_goes_to_a_child_care_centre/.

Dodatek jest przyznawany przez urząd skarbowy. Wniosek o przyznanie dodatku możesz złożyć elektronicznie za pomocą strony (dostępna w języku holenderskim): http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/inloggen_op_mijn_toeslagen?projectid=c512a2f0-55d3-45fa-89e5-57a0c9b583cc&projectid=c512a2f0-55d3-45fa-89e5-57a0c9b583cc.

Aby złożyć wniosek elektronicznie, konieczne jest posiadanie numeru DigiD.

WAŻNE: To Ty jesteś odpowiedzialny za upewnienie się, że przysługują Ci dodatki i zasiłki. Jeżeli Twoja sytuacja życiowa się zmieni (np. stracisz pracę) i nie będziesz już uprawniony do otrzymywania zasiłku lub dodatku, sam musisz poinformować o tym właściwy urząd! Jeżeli tego nie zrobisz, urząd zażąda zwrotu bezprawnie pobranych pieniędzy.

GDZIE MOGĘ UZYSKAC POMOC?

q-a-down.png

Masz problem z ubieganiem się o zasiłek? Skontaktuj się z Fundacją Barka lub Fundacją IDHEM. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj.

Polecane

Przygotuj się zanim wyjedziesz. Obejrzyj film
o Polakach
w Holandii.
Więcej

Pracujesz przez agencję zatrudnienia? Co powinieneś wiedzieć?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej