Wyjątki od obowiązku notyfikacji

Delegowanie pracowników

Obowiązek notyfikacji

Wyjątki od obowiązku notyfikacji

Wyjątki od obowiązku notyfikacji

W niektórych przypadkach istnieją wyjątki od obowiązku notyfikacji. 

Osoby samozatrudnione

q-a-down.png

Sektor transportu

q-a-down.png

Notyfikacja roczna

q-a-down.png

Brak obowiązku notyfikacji

q-a-down.png

Polecane

Informacja wz. z COVID-19
Więcej

Pracujesz przez holenderską agencję pracy tymczasowej?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej