Delegowanie do Holandii?
Od 1 marca 2020 r. dokonaj

obowiązku notyfikacji

za pomocą strony english.postedworkers.nl

Definicje

Jaka jest różnica między pracodawcą zagranicznym a klientem (usługobiorcą)?

menu-arrow-ico.png


  Pracodawca zagraniczny to pracodawca za granicą, który:

  • Przyjeżdża do Holandii tymczasowo z własnymi pracownikami w celu wykonania pracy;
  • Deleguje tymczasowo pracowników z międzynarodowej firmy do jej oddziału w Holandii; lub
  • Jako zagraniczna agencja pracy tymczasowej udostępnia na określony czas pracowników tymczasowych w Holandii.


  Klientem lub przedsiębiorstwem w Holandii jest firma lub osoba, która zatrudnia przedsiębiorstwo lub osobę samozatrudnioną na podstawie umowy o świadczenie usług lub umowy o oddelegowanie. Zgodnie z umową o świadczenie usług lub umową o oddelegowanie, pracodawca zagraniczny jest zobowiązany do wykonania pracy w ramach zatrudnienia za granicą. Nie ma zatem możliwości zawarcia umowy o pracę.

Kim jest osoba samozatrudniona podlęgająca obowiązkowi notyfikacji?

menu-arrow-ico.png


  Osoba samozatrudniona, której dotyczy obowiązek notyfikacji, to osoba świadcząca usługi w Holandii i prowadząca własną działalność gospodarczą. Działalność ta jest zarejestrowana w Polsce.  Więcej informacji dostępne jest tutaj.