Delegowanie pracowników

Będę tymczasowo delegować pracowników lub wykonywać zlecenie w Holandii

Będę tymczasowo pracować w Holandii

Notyfikacja online

Prawa i obowiązki

Materiały informacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Aktualności

Delegowanie pracowników

Jeśli pracodawca zagraniczny pochodzący z UE, EOG lub Szwajcarii tymczasowo deleguje pracowników do pracy w Holandii, wówczas pracownicy Ci podlegają warunkom zatrudnienia obowiązującym w Holandii. Kwestię tę uregulowano w Ustawie o warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych w Unii Europejskiej(WagwEU) oraz w Ustawie dotyczącej wiążącego i  niewiążącego charakteru postanowień układów zbiorowych pracy (Wet Avv). Pracodawca podlega również szeregowi obowiązków administracyjnych, w tym obowiązkowi dokonania notyfikacji. Dzięki niej łatwiej jest zweryfikować, czy poszczególne firmy przestrzegają wspomnianych przepisów.

Podmioty zobowiązane do przestrzegania ww. przepisów to:

  • Pracodawcy, którzy tymczasowo delegują swoich pracowników lub zatrudniają ich na umowę o pracę czasową w Holandii,
  • Pracodawcy w ramach firm międzynarodowych, którzy odsyłają pracowników do swoich oddziałów w Holandii; lub
  • Pracodawcy, działający jako agencja pracy tymczasowej lub prowadzący inną działalność, którzy udostępniają swoich pracowników usługobiorcy w Holandii w celu wykonywania wykonują pracy pod jego nadzorem.

Zgodnie z WagwEU oddelegowanie/delegowanie oznacza, że pracownik pracuje dla swojego pracodawcy w innym kraju niż kraj, w którym zazwyczaj wykonuje pracę. Podczas pobytu za granicą należy zachować aktualną umowę o pracę.

WagwEU określa pracownika delegowanego jako pracownika, który czasowo wykonuje pracę w Holandii w ramach międzynarodowego świadczenia usług, na podstawie umowy o pracę, a który zwyczajowo nie pracuje w Holandii.

Uwaga! 

Od 30 lipca 2020 r. obowiązują dodatkowe warunki zatrudnienia dla pracowników delegowanych oraz dodatkowe obowiązki dla pracodawców zagranicznych. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

Holenderskie ustawodawstwo dotyczące zatrudnienia oraz warunków umów o pracę

q-a-down.png

Obowiązki administracyjne

q-a-down.png

Egzekwowanie i monitorowanie realizacji obowiązków

q-a-down.png

Polecane

Informacja wz. z COVID-19
Więcej

Pracujesz przez holenderską agencję pracy tymczasowej?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej