Umowa o pracę

Niezbędne elementy
umowy o pracę

Rodzaje umów o pracę

Język umowy o pracę

Czas pracy

Potwierdzenie okresów pracy w Holandii

Czas pracy

  • Zawsze domagaj się należnego wynagrodzenia

  • Pamiętaj, że nie możesz pracować więcej niż 60 godzin w tygodniu

  • Nie zapominaj, że za nadgodziny przysługuje dodatkowe wynagrodzenie / dni wolne od pracy

Pełny wymiar pracy w Holandii oznacza co do zasady pracę od 36 do 40 godzin tygodniowo.
Możesz też pracować dłużej - za nadgodziny należy się jednak wynagrodzenie lub dodatkowe dni wolne od pracy.

Wysokość wynagrodzenia za dodatkowe godziny pracy może być różna w zależności od zakładu pracy. Maksymalny czas pracy oraz stawki, np. za pracę w weekendy określa CAO, ale nie możesz pracować wiecej niż 60 godzin tygodniowo. Więcej informacji o CAO znajdziesz tutaj: http://wholandii.pl/main/article/12/646/196

Pamiętaj! Twoja stawka godzinowa nie może być niższa niż stawka minimalna regulawana przez prawo: http://wholandii.pl/main/article/12/650/156

Więcej informacji o czasie pracy w Holandii znajdziesz tutaj (w j. polskim): https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werktijden/documenten/brochures/2010/05/26/de-arbeidstijdenwet-pools

JAK WYGLĄDA W HOLANDII PRAWO DO ODPOCZYNKU?

q-a-down.png

CO MOGĘ ZROBIĆ, JEŚLI ŁAMANE SĄ MOJE PRAWA?

q-a-down.png

KTÓRE DNI SĄ WOLNE OD PRACY W HOLANDII?

q-a-down.png

Polecane

Informacja wz. z COVID-19
Więcej

Pracujesz przez holenderską agencję pracy tymczasowej?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej