Świadczenia socjalne

Dodatek urlopowy

Zasiłek chorobowy

WIA (zasiłek z tytułu niezdolności do pracy)

Urlop macierzyński

Emerytura

WIA (zasiłek z tytułu niezdolności do pracy)

  • Zawsze szukaj zatrudnienia, w którym pracodawca opłaca za Ciebie składki

  • Jeżeli pracodawca nie opłaca Twoich składek – jak najszybciej zmień pracę

  • Jeśli otrzymujesz zasiłek, zapoznaj się ze swoimi prawami i obowiązkami

Zasiłek z tytułu niezdolności do pracy to dochód w przypadku (częściowej) niezdolności do pracy. Wniosek o przyznanie zasiłku z tytułu niezdolności do pracy składasz, jeśli chorujesz prawie 2 lata.

UWV decyduje o tym, czy możliwe jest przyznanie zasiłku z tytułu niezdolności do pracy, kiedy odbędziesz rozmowę z lekarzem orzecznikiem i być może także ekspertem ds. pracy. 

Istnieją dwa rodzaje zasiłków: 
  • Zasiłek WGA trzymujesz wtedy, kiedy (w przyszłości) możesz jeszcze pracować i uzyskiwać maksymalnie 65% swojego dotychczasowego wynagrodzenia. 
  • Zasiłek IVA otrzymujesz wtedy, kiedy nie możesz pracować w ogóle albo praktycznie w ogóle, a szansa na poprawę stanu zdrowia jest mała.    

Wysokość zasiłku z tytułu niezdolności do pracy zależy od Twoich zarobków w roku poprzedzającym chorobę. Liczy się również to, czy i w jakim zakresie pracujesz albo jesteś w stanie pracować.

UWAGA! Jako osoba pobierająca zasiłek z tytułu niezdolności do pracy, masz kilka praw i obowiązków.

W JAKICH PRZYPADKACH SKŁADA SIĘ WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU WIA?

q-a-down.png

W TRAKCIE POBIERANIA ZASIŁKU WIA

q-a-down.png

CO MOGĘ ZROBIĆ, JEŚLI PRACODAWCA NIE ODPROWADZA ZA MNIE SKŁADEK?

q-a-down.png

Polecane

Informacja wz. z COVID-19
Więcej

Pracujesz przez holenderską agencję pracy tymczasowej?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej