Informacja wz. z COVID-19

Informacja ogólna

Przed przyjazdem

Informacje dla pracowników

Informacje dla pracodawców

Informacje dla pracowników


Czy obecnie pracujesz w Holandii?

W związku z epidemią COVID-19, możesz mieć wiele pytań, na przykład: 
  • Co mogę zrobić, jeśli dzielę sypialnię z chorym współlokatorem?
  • Gdzie mogę szukać pomocy, jeśli jestem zarażony i nakazano mi opuszczenie miejsca zamieszkania?
  • Co mogę zrobić, jeśli nie posiadam karty ubezpieczenia zdrowotnego?
  • Albo, gdy jestem zmuszany do pracy, pomimo symptomów przeziębienia lub grypy?
  • Gdzie powinienem poszukiwać pomocy, jeśli chcę wrócić do Polski? 

Aby poinformować pracowników o ich prawach i zasadach bezpieczeństwa, które powinny być przestrzegane, Ministerstwo Spraw Społecznych i Zatrudnienia (SZW) przygotowało listę pytań i odpowiedzi, aby przedstawić te zagadnienia w sposób jak najbardziej praktyczny. Wprowadzone zasady są takie same dla wszystkich pracowników, ponieważ wszyscy pracownicy mają równe prawa.

Przeczytaj informacje zamieszczone poniżej. Informujemy, że lista jest stale uaktualniana i uzupełniana o nowe zagadnienia. 

Informacje i działania dotyczące COVID-19 są stale monitorowane i uaktualniane w razie potrzeby.

Na stronie internetowej rządu Rijksoverheid można znaleźć informacje na temat bieżącej sytuacji oraz pytania i odpowiedzi (w j. niderlandzkim).

Niniejsze pytania i odpowiedzi mają na celu wsparcie pracowników, organizacji pracodawców i związków zawodowych, którzy otrzymują wiele pytań.
Na podstawie niniejszych pytań i odpowiedzi nie można dochodzić żadnych praw.
Najbardziej aktualne informacje można znaleźć na stronie internetowej rządu.


Definicja zastosowana w prezentowanych niżej informacjach:
Pracownik mobilny to pracownik, który pochodzi z jednego z krajów członkowskich UE i tymczasowo pracuje w innym kraju członkowskim UE.

Jak mogę ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem do minimum?

q-a-down.png

Czy mogę przekroczyć granicę, aby przyjechać do pracy w Holandii?

q-a-down.png

Podróże do Holandii objęte są ograniczeniami ze wzgledu na koronawirusa. Gdzie znajdę więcej informacji na ten temat?

q-a-down.png

Co mogą zrobić pracownicy mobilni, którzy dzielą sypialnię z chorym współlokatorem?

q-a-down.png

Co mogą zrobić pracownicy mobilni, którzy nie posiadają własnej karty ubezpieczenia zdrowotnego? Lub jeśli są zmuszani do pracy, mimo że mają objawy grypy lub przeziębienia?

q-a-down.png

Co mogą zrobić pracownicy mobilni, którzy nie mogą wrócić do kraju pochodzenia?

q-a-down.png

Czy rozwiązania finansowe wprowadzone przez rząd holenderski mają zastosowanie także do pracowników z innych krajów, tj. tych, którzy mają kontrakt zerowy lub pracowników posiadających elastyczne formy zatrudnienia i pracowników agencji pracy tymczasowej?

q-a-down.png

Czy jestem zobowiązany do wykorzystania urlopu, jeśli muszę zostać w domu?

q-a-down.png

Jestem zarażony/zarażona koronawirusem. Mój pracodawca nakazał mi opuścić mieszkanie. Gdzie powinienem/powinnam się udać?

q-a-down.png

Czy pracodawca może poddać mnie badaniu medycznemu w zakresie zakażenia COVID-19?

q-a-down.png

Czy pracodawca może odesłać mnie do domu?

q-a-down.png

Przebywam w Polsce, ale chciałbym/chciałabym pojechać do Holandii w celu podjęcia pracy. Jaka jest sytuacja na granicach?

q-a-down.png

Jak mogę się upewnić, że moja praca i mój pobyt w Holandii są bezpieczne?

q-a-down.png

Czy pracodawca może dostosować czas pracy pracowników mobilnych?

q-a-down.png

Mam umowę o pracę na czas określony z holenderskim pracodawcą. Czy jestem zobowiązany wrócić do Holandii po urlopie w moim kraju?

q-a-down.png

Czy mój pracodawca może zmusić mnie do powrotu do Holandii?

q-a-down.png

Skargi i sygnały związane z COVID-19 w miejscu pracy

q-a-down.png

Co to jest CoronaMelder?

q-a-down.png

Polecane

Informacja wz. z COVID-19
Więcej

Pracujesz przez holenderską agencję pracy tymczasowej?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej