Delegowanie pracowników

Obowiązek notyfikacji

Wyjątki od obowiązku notyfikacji

Prawa i obowiązki

Jeżeli zagraniczny pracodawca z kraju UE, strefy EOG lub ze Szwajcarii deleguje pracowników tymczasowo do Holandii, wówczas pracownicy ci mają prawo do podstawowych warunków zatrudnienia obowiązujących w Holandii. Jest to uregulowane w Ustawie o warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych w Unii Europejskiej (WagwEU) oraz Ustawie o Układach Zbiorowych Pracy (o powszechnie wiążącym i niewiążącym statusie) (Wet Avv). Pracodawca i osoba samozatrudniona mają również szereg obowiązków administracyjnych, w tym obowiązek notyfikacji. Ułatwia to sprawdzenie, czy firmy przestrzegają przepisów.

Dotyczy to pracodawców, którzy:

• Delegują pracowników lub wykonują zlecenie w Holandii z własnym personelem;

• Czasowo wysyłają pracowników z firm międzynarodowych do oddziału tej samej firmy lub grupy w Holandii; lub

• Udostępniają swoich pracowników w Holandii jako agencja pracy tymczasowej lub inna firma do pracy pod nadzorem i kierownictwem usługobiorcy.Holenderskie ustawodawstwo dotyczące zatrudnienia oraz warunków umów o pracę

q-a-down.png

Obowiązki administracyjne

q-a-down.png

Egzekwowanie i kontrola

q-a-down.png

Polecane

Informacja wz. z COVID-19
Więcej

Pracujesz przez holenderską agencję pracy tymczasowej?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej