Więcej informacji

Pytania dotyczące WagwEU

Pytania dotyczące obowiązku notyfikacji

Pytania dotyczące internetowego portalu notyfikacyjnego

Pytania dotyczące wyjątków od obowiązku notyfikacji

Pytania dotyczące pracowników delegowanych posiadających obywatelstwo spoza strefy EOG
i Szwajcarii

Pytania dla pracowników delegowanych

Więcej informacji

​Więcej informacji

​Więcej informacji

​Gdzie mogę znaleźć więcej informacji?

q-a-down.png

Gdzie mogę znaleźć materiały informacyjne nt. obowiązku notyfikacji oraz nt. znowelizowanej ustawy o delegowaniu pracowników?

q-a-down.png

Polecane

Informacja wz. z COVID-19
Więcej

Pracujesz przez holenderską agencję pracy tymczasowej?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej