Portal europejski

Nowy europejski portal do notyfikacji dla sektora transportu drogowego

Nowy europejski portal do dokonywania notyfikacji dla sektora transportu drogowego

Od 2 lutego 2022 r. pracodawcy zagraniczni w sektorze transportu drogowego mogą również dokonywać notyfikacji w nowym europejskim portalu zgłoszeń delegowania w transporcie drogowym w zakresie kabotażu lub transportu do krajów trzecich.

Portal ten można znaleźć tutaj: Transport drogowy - Deklaracja delegowania

W przypadku skorzystania z tej możliwości nie ma konieczności dokonywania rocznej notyfikacji za pośrednictwem niniejszej strony.

Możliwość dokonania notyfikacji za pośrednictwem europejskiego portalu zgłoszeń delegowania w transporcie drogowym dotyczy wszystkich przedsiębiorstw transportowych za granicą, które delegują pracowników do Holandii w celu wykonania przewozów kabotażowych lub przewozów do krajów trzecich (zwanych również przewozami cross trade lub przewozami niebezpośrednimi) na podstawie umowy transportowej.

Szkolenie online na temat nowego europejskiego portalu notyfikacyjnego dla firm transportowych w różnych językach można znaleźć tutaj: Sesja szkoleniowa na temat korzystania z portalu notyfikacji delegowania dla transportu drogowego - YouTube

Polecane

Informacja wz. z COVID-19
Więcej

Pracujesz przez holenderską agencję pracy tymczasowej?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej