Delegowanie do Holandii?
Od 1 marca 2020 r. dokonaj

obowiązku notyfikacji

za pomocą strony english.postedworkers.nl

Najczęściej zadawane pytania

Pytania dotyczące WagwEU

menu-arrow-ico.png


  Co to jest delegowanie/oddelegowanie?

  q-a-down.png

  Jaka jest różnica między pracodawcą zagranicznym a klientem (usługobiorcą)?

  q-a-down.png

  Do jakich warunków zatrudnienia uprawnieni są pracownicy delegowani?

  q-a-down.png

  Jakie zmiany nastąpią z dniem 30 lipca 2020 r. po zmianie dyrektywy dotyczącej pracowników delegowanych?

  q-a-down.png

  Do jakich warunków zatrudnienia uprawnieni są pracownicy delegowani w sektorze transportowym?

  q-a-down.png

  Gdzie mogę znaleźć informację nt. podstawowych warunków zatrudnienia w Holandii ?

  q-a-down.png

  Jakie obowiązki administracyjne wynikają z ustawy WagwEU?

  q-a-down.png

  Co dzieje się w przypadku niezgodności z WagwEU?

  q-a-down.png

  W jaki sposób jest egzekwowana ustawa?

  q-a-down.png

Pytania dotyczące obowiązku notyfikacji

menu-arrow-ico.png


  Co to jest obowiązek notyfikacji?

  q-a-down.png

  Kiedy obowiązek notyfikacji wszedł w życie?

  q-a-down.png

  Kto objęty jest obowiązkiem notyfikacji?

  q-a-down.png

  Gdzie znajdę uregulowania dotyczące obowiązku notyfikacji?

  q-a-down.png

  Termin rozpoczęcia mojej pracy przypada na okres przed wejściem w życie obowiązku notyfikacji. Czy mimo to muszę takiej notyfikacji dokonać później, już po jej wejściu w życie?

  q-a-down.png

  Mam pracę w Holandii, ale nie wiem, gdzie dokładnie. Czy w takiej sytuacji mogę dokonać internetowej notyfikacji?

  q-a-down.png

  Mieszkam w Holandii, ale pracuję czasowo w Holandii na rzecz belgijskiego pracodawcy zagranicznego. Czy mój pracodawca zagraniczny też musi mnie zgłosić?

  q-a-down.png

  Kto dokonuje notyfikacji w przypadku podwykonawstwa?

  q-a-down.png

Pytania dotyczące internetowego portalu notyfikacyjnego

menu-arrow-ico.png

  Jak mogę dokonać notyfikacji?

  q-a-down.png

  Kto musi dokonać notyfikacji?

  q-a-down.png

  Jakie dane muszę podać w trakcie notyfikacji?

  q-a-down.png

  Czy trzeba ponownie wypełniać wszystkie dane, aby dokonać nowego zgłoszenia?

  q-a-down.png

  Kto może być osobą do kontaktu i jaka jest jej rola?

  q-a-down.png

  Jaki sektor powinienem wybrać?

  q-a-down.png

  Czy można zaktualizować zgłoszenie, jeśli nastąpiły zmiany?

  q-a-down.png

Pytania dotyczące wyjątków od obowiązku notyfikacji

menu-arrow-ico.png

  Czy notyfikacja roczna dotyczy małych firm?

  q-a-down.png

  Regularne oddelegowuję pracowników do Holandii. W jaki sposób zgłaszam kolejne oddelegowania?

  q-a-down.png

  Często mam zlecenia w Holandii. W jaki sposób je zgłaszam?

  q-a-down.png

  Pracuję w sektorze transportu. Czy muszę dokonać notyfikacji?

  q-a-down.png

  Wysyłam międzynarodowych kierowców zawodowych do Holandii. Czy muszę ich zgłosić?

  q-a-down.png

  Jestem osobą samozatrudnioną. Czy mam obowiązek notyfikacji?

  q-a-down.png

  Jestem (międzynarodowym) kierowcą ciężarówki prowadzącym własną działalność gospodarczą. Czy również muszę dokonać notyfikacji?

  q-a-down.png

  Jakich prac o charakterze incydentalnym nie trzeba notyfikować?

  q-a-down.png

Pytania dotyczące pracowników delegowanych

posiadających obywatelstwo spoza strefy EOG i Szwajcarii

menu-arrow-ico.png

  Jakich dokumentów podróży potrzebują pracownicy delegowani?

  q-a-down.png

  Jeśli pracownik ma podwójne obywatelstwo, to które obywatelstwo musi zgłosić?

  q-a-down.png

  Czy istnieją dodatkowe wymogi dotyczące oddelegowanych cudzoziemców?

  q-a-down.png

  Czy obowiązek notyfikowania cudzoziemców do UWV nadal istnieje?

  q-a-down.png

  Czy firmy, które złożyły zgłoszenie do UWV przed datą wejścia w życie nowego obowiązku notyfikacji muszą ponownie go dokonać z dniem 1 marca 2020 r.?

  q-a-down.png

Pytania dla pracowników delegowanych

menu-arrow-ico.png

  W jaki sposób mogę się dowiedzieć, jakie informacje o mnie znajdują się
  w systemie?

  q-a-down.png

  Informacje o mnie w portalu są nieprawidłowe. Czy można je zmienić?

  q-a-down.png