Prawa pracownicze

Inspectie SZW (inspekcja pracy)

Stowarzyszenie SNCU

Organizacje pozarządowe

Związki zawodowe

Biura porad prawnych

Ambasada RP w Hadze

Punkty informacyjne

Wypadki w pracy

Dyskryminacja w miejscu pracy

Mobbing w miejscu pracy

Handel ludźmi

Mobbing w miejscu pracy

  • Każdy człowiek ma prawo do szacunku – Ty również

  • Nie pozwalaj, by Cię dręczono i obrażano – szukaj pomocy

  • Jeżeli w Twojej pracy jesteś upokarzany, znajdź inne zatrudnienie

Każdy człowiek ma prawo do szacunku i respektowania jego godności. Nie pozwól, by Twój pracodawca lub inne osoby w Twoim miejscu pracy upokarzały Cię.

Mobbing to prześladowanie, upokarzanie lub poniżanie (przez pracodawcę lub współpracowników) w miejscu pracy. Nie pozwól, by Twój pracodawca lub inne osoby w Twoim miejscu pracy traktowały Cię w ten sposób.

CZYM JEST MOBBING?

q-a-down.png

GDZIE MOGĘ UZYSKAC POMOC?

q-a-down.png

CO TO JEST NAPASTOWANIE SEKSUALNE

q-a-down.png

Polecane

Informacja wz. z COVID-19
Więcej

Pracujesz przez holenderską agencję pracy tymczasowej?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej