Prawa pracownicze

Inspectie SZW (inspekcja pracy)

Stowarzyszenie SNCU

Organizacje pozarządowe

Związki zawodowe

Biura porad prawnych

Ambasada RP w Hadze

Punkty informacyjne

Wypadki w pracy

Dyskryminacja w miejscu pracy

Mobbing w miejscu pracy

Handel ludźmi

Organizacje pozarządowe

  • Zawsze domagaj się przestrzegania swoich praw

  • Jeżeli Twoje prawa są łamane – nie bój się działać

  • Szukaj informacji i pomocy, np. wśród organizacji pomagających Polakom w Holandii

  • Kontaktuj się z organizacjami pozarządowymi nawet wówczas, gdy nie masz problemów, ale np. wątpliwości co do przedstawionej Ci umowy przez pracodawcę czy agencję, wynagrodzenia, itp. W ten sposób możesz uniknąć dalszych problemów!

W Holandii działają organizacje pozarządowe (NGO) walczące o prawa pracownicze. Wśród nich są także fundacje, których działalność jest skierowana bezpośrednio do Polaków. Jeżeli Twój pracodawca nie dostarczył umowy, łamie zapisy CAO, nie wypłaca wynagrodzenia lub łamie inne Twoje prawa pracownicze, działaj!

Poniżej znajdziesz adresy, numery telefonów oraz strony internetowe organizacji, które mogą Ci pomóc w trudnej sytuacji. W organizacjach tych pracują m.in. Polacy, więc masz możliwość uzyskania informacji w języku polskim.

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ORGANIZACJĄ FAIRWORK?

q-a-down.png

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z FUNDACJĄ BARKA?

q-a-down.png

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z FUNDACJĄ IDHEM ?

q-a-down.png

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z FUNDACJĄ LA STRADA?

q-a-down.png

Polecane

Informacja wz. z COVID-19
Więcej

Pracujesz przez holenderską agencję pracy tymczasowej?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej