Prawa pracownicze

Inspectie SZW (inspekcja pracy)

Stowarzyszenie SNCU

Organizacje pozarządowe

Związki zawodowe

Biura porad prawnych

Ambasada RP w Hadze

Punkty informacyjne

Wypadki w pracy

Dyskryminacja w miejscu pracy

Mobbing w miejscu pracy

Handel ludźmi

Wypadki w pracy

  • Szukaj pracy, w której pracodawca odprowadza za Ciebie składki na ubezpieczenia społeczne

  • Pamiętaj, że w Holandii pracodawca nie musi Ci wypłacić odszkodowania za wypadek w pracy

  • O odszkodowanie możesz ubiegać się samodzielnie na drodze cywilnej

  • Jeżeli wypadek nastąpił z winy pracodawcy, domagaj się przestrzegania swoich praw

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Jeżeli dojdzie do wypadku w wyniku zaniedbań lub przeoczenia pracodawcy, możesz ubiegać się o odszkodowanie.

Pamiętaj! Odszkodowanie za wypadek w pracy nie jest przyznawane automatycznie. Musisz się o nie ubiegać sam na drodze cywilnej. Skontaktuj się z biurem porad prawnych lub jedną z organizacji pozarządowych.

WAŻNE: Podpisz z pracodawcą umowę, aby mieć pewność, że pracodawca odprowadza za Ciebie składki na ubezpieczenia społeczne. W przeciwnym razie nie będą Ci przysługiwały np. świadczenia chorobowe lub renta!

CO MUSZĘ WIEDZIEĆ O WYPADKACH W PRACY?

q-a-down.png

DOSZŁO DO WYPADKU W PRACY – JAKIE MAM PRAWA?

q-a-down.png

GDZIE MOGĘ UZYSKAĆ POMOC?

q-a-down.png

Polecane

Informacja wz. z COVID-19
Więcej

Pracujesz przez holenderską agencję pracy tymczasowej?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej