Świadczenia socjalne

Dodatek urlopowy

Zasiłek chorobowy

WIA (zasiłek z tytułu niezdolności do pracy)

Urlop macierzyński

Emerytura

Dodatek urlopowy

Jeżeli pracujesz w Holandii, przysługuje Ci nie tylko prawo do płacy minimalnej, ale także prawo do tzw. dodatku urlopowego - vakantiegeld, nazwanego w ustawie „minimalnym dodatkiem urlopowym”.

Dodatek urlopowy wynosi 8% Twojego wynagrodzenia brutto. Pracodawca wypłaca go jako dodatek do pensji, w kilku częściach bądź raz w roku. Kwota dodatku jest wyszczególniona jako osobna pozycja na pasku wypłaty.

Z chwilą zakończenia pracy u danego pracodawcy, dodatek urlopowy, do którego prawa nabyłeś
w okresie pracy, powinien być Ci wypłacony wraz z ostatnią pensją.

Polecane

Informacja wz. z COVID-19
Więcej

Pracujesz przez holenderską agencję pracy tymczasowej?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej