Świadczenia socjalne

Dodatek urlopowy

Zasiłek chorobowy

WIA (zasiłek z tytułu niezdolności do pracy)

Urlop macierzyński

Emerytura

Zasiłek chorobowy

  • Pamiętaj, że pracodawca musi opłacać Twoje składki na ubezpieczenie społeczne

  • Jeżeli pracodawca nie opłaca Twoich składek, jak najszybciej zmień pracę

  • Gdy otrzymujesz zasiłek, zapoznaj się ze swoimi prawami i obowiązkami

W Holandii, podobnie jak w Polsce, można skorzystać ze zwolnienia chorobowego. W Niderlandach wygląda ono jednak nieco inaczej. Nie musisz mieć zwolnienia lub zaświadczenia od lekarza. Pracodawca ma jednak prawo zapytać, czy możesz przyjść do pracy na krócej lub wykonać ją częściowo w domu. Pamiętaj, że decyzja należy do Ciebie.

Zgłoszenia choroby należy dokonać najpóźniej drugiego dnia choroby. To, komu należy zgłosić chorobę, zależy od danej sytuacji osobistej. Sprawdź, komu należy zgłosić chorobę tutaj.

UWV decyduje, czy zasiłek chorobowy zostanie przyznany. UWV sprawdza w tym celu zgłoszenie choroby i daną sytuację osobistą.

WAŻNE!
Pracodawca ma prawo skontrolować pracownika w trakcie choroby – może przyjść do Twojego domu, żeby się upewnić, czy na pewno jesteś chory. Dlatego zawsze podawaj swój aktualny adres zamieszkania i numer telefonu. Możesz również zostać poproszony o stawienie sie u lekarza Twojego pracodawcy.

Pamiętaj! 
W przypadku zatrudnienia w tzw. fazie A choroba może być powodem zakończenia kontraktu! W dalszym ciągu masz jednak prawo do pobierania zasiłku chorobowego od UWV. Jeżeli jesteś pracownikiem delegowanym (wysłanym do pracy w Holandii przez polską firmę), upewnij się, w którym kraju opłacane są Twoje składki!

KTO MA PRAWO DO ZASIŁKU CHOROBOWEGO?

q-a-down.png

JAK MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE ZASIŁKU CHOROBOWEGO?

q-a-down.png

GDZIE MOGĘ UZYSKAĆ POMOC?

q-a-down.png

Polecane

Informacja wz. z COVID-19
Więcej

Pracujesz przez holenderską agencję pracy tymczasowej?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej