Dokumenty i informacje

SVB

Belastingdienst

UWV

SVB

  • Jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny
https://www.svb.nl/int/pl/kinderbijslag/direct_regelen/aanvragen/index.jsp
  • Informacje dotyczące emerytury AOW
https://www.svb.nl/int/en/aow/index.jsp
  • Informator dla osób, które planują wyjazd do Holandii
https://www.svb.nl/int/pl/wonen_werken_nederland.jsp
  • Kontakt
https://www.svb.nl/int/pl/algemeen/contact/contact_algemeen/contact_anders.jsp

Polecane

Informacja wz. z COVID-19
Więcej

Pracujesz przez holenderską agencję pracy tymczasowej?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej